Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Aktualności Konsultacje społeczne w sprawie kolei...

  Aktualności

Uczestnicy konsultacji społecznych w Żarowie
05-10-2021

Konsultacje społeczne w sprawie kolei dużych prędkości na Dolnym Śląsku

W środę, 29 września w Żarowie odbyły się pierwsze konsultacje społeczne w sprawie prac nad Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowym dla projektu budowy linii kolejowej Żarów-Wałbrzych-Świdnica-granica państwa.

Przedstawiciele firmy BBF Sp. z o.o. wraz z inwestorem – Centralnym Portem Komunikacyjnym Sp. z o.o przedstawili wstępne możliwości przebiegu linii kolejowej w regionie. W ramach projektu przewidziano realizację linii kolejowej z ruchem mieszanym, przewidzianym dla kolei dużych prędkości do 250 km/h, a także dla ruchu regionalnych ekspresów oraz pociągów towarowych mogących rozwijać prędkość do 160 km/h.

Przypomnijmy, że modernizacja istniejących i budowa nowych linii kolejowych dla potrzeb kolei szybkich prędkości związana jest z planowaną budową Centralnego Portu Komunikacyjnego. Wstępne założenia dotyczące przebiegu kolei dużych prędkości na Dolnym Śląsku przewidują, że na odcinku od Wrocławia do Żarowa linia będzie przebiegać w tym samym miejscu co obecnie. Od Żarowa linia miałaby jednak zostać poprowadzona przez Świdnicę, Wałbrzych, a następnie w kierunku Lubawki i granicy państwa, gdzie połączyłaby się z odpowiednikiem szybkich kolei po stronie czeskiej.

prowadzący konsultacje społeczne

- W celu opracowania studium nasza firma przeprowadzi wielokrotną analizę i weryfikację dotychczasowych wstępnych wariantów przebiegów. Pod uwagę będziemy brać środowisko naturalne (parki narodowe, rezerwaty, pomniki przyrody), zagospodarowanie i ukształtowanie terenu, obecność zabytków archeologicznych, warunki techniczne projektowanych linii kolejowych, lokalizacje terenów zagrożonych powodziami. Po wielokrotnej analizie, uwzględnieniu uwarunkowań projektowych i zebraniu informacji od samorządów oraz mieszkańców, na kolejnych konsultacjach społecznych zaprezentujemy 3 rekomendowane warianty – mówił podczas spotkania w Żarowie Krzysztof Smardzewski Smart Media - Konsultacje Społeczne.

Podczas konsultacji, obecny na spotkaniu burmistrz Leszek Michalak przedstawił również stanowisko Urzędu Miejskiego w Żarowie dla projektu „Budowa linii kolejowej Żarów – Świdnica –Wałbrzych – granica państw”.

uczestnicy konsultacji społecznych w Żarowie

Kolejne konsultacje społeczne mają odbyć się na przełomie marca i kwietnia 2022 roku.

Uwagi i wątpliwości należy przesyłać drogą mailową: bbf@bbf.pl z uwzględnieniem tytułu „Studium Żarów – granica państwa”.

Ikona pdfPrezentacja: przygotowanie studium dla budowy linii kolejowej, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [3.23 MB]

Magdalena Pawlik