Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Aktualności Sesja Rady Miejskiej

  Aktualności

Radni: Barbara Zatoń, Maria Tomaszewska, Piotr Zadrożny i pracownik UM Żarów Agnieszka Szykowna podczas obrad sesji Rady Miejskiej w Żarowie
08-10-2021

Sesja Rady Miejskiej

Na czwartek, 14 października zaplanowano posiedzenie Rady Miejskiej w Żarowie.

Radni podejmować będą projekty uchwał dotyczące m.in. uchwalenia regulaminu Cmentarzy Komunalnych funkcjonujących na terenie gminy Żarów oraz utworzenia Młodzieżowej Rady Miejskiej.

Sesja odbędzie się o godz. 14.00 w sali widowiskowo-sportowej, przy ul. Armii Krajowej 60A w Żarowie.

PORZĄDEK OBRAD

XXXIV sesji Rady Miejskiej w Żarowie

w dniu 14 października 2021 roku, o godz. 14:00,

w sali widowiskowo – sportowej w Żarowie, przy ul. Armii Krajowej 60A.

I. Otwarcie XXXIV sesji i stwierdzenie kworum.

II. Przedstawienie porządku obrad.

III. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2021 rok,

2) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego zapewnienia wsparcia w mieszkaniu chronionym osobom z terenu Gminy Żarów przez Gminę Świebodzice,

3) uchwalenia Regulaminu Cmentarzy Komunalnych usytuowanych na terenie Gminy Żarów,

4) utworzenia Młodzieżowej Rady Miejskiej w Żarowie oraz nadania jej statutu,

5) nadania nazwy skwerowi w mieście Żarów.

IV. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Żarów.

V. Sprawy różne.

VI. Przyjęcie protokołu Nr XXXIII/2021 z sesji Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 2 września 2021r.

VII. Zakończenie obrad XXXIV sesji Rady Miejskiej w Żarowie.