Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Aktualności Ruszył program wsparcia dla dzieci z...

  Aktualności

Dziewczynka siedząca na kolanach u mamy przed laptopem
08-10-2021

Ruszył program wsparcia dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR

Ministerstwo Cyfryzacji ogłosiło program wsparcia dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR, z którego skorzystać mogą gminy, na terenie których działały Państwowe Gospodarstwa Rolne.

W programie „Granty PPGR - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym” będą mogli również wziąć udział mieszkańcy gminy Żarów. Dofinansowanie w ramach konkursu grantowego ma zostać przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego, akcesoriów oraz usług zapewniających dostęp do internetu, które przekazane będą dzieciom z rodzin byłych pracowników PGR.

Do kogo skierowany jest program?

Program skierowany jest do dzieci uczących się oraz uczniów szkół średnich, którzy osiągnęli pełnoletność i którzy zamieszkują na terenach, w których funkcjonowały PGR-y.

Na terenie gminy Żarów oddziały terenowe PGR funkcjonowały w miejscowościach: Milikowice, Szczepanów Wałbrzyski, Piotrowice, Strzegom, Strzegom SK SP.

Co zrobić, aby wziąć udział w programie?

Warunkiem udziału w programie jest:

1. Złożenie oświadczenia dla rodzica/opiekuna prawnego o zamieszkaniu w miejscowości, w której funkcjonowały niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej (PGR), w której pracowali członkowie rodzin (krewni w linii prostej) tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunowie prawni lub oświadczenia ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność. Te dokumenty będą podstawą do złożenia wniosku przez gminę,

2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych,

3. W razie posiadania: dokumenty potwierdzające fakt zatrudnienia w PPGR, które należy dołączyć do oświadczenia.

Gdzie i do kiedy należy złożyć wymagane dokumenty?

Wszystkie niezbędne oświadczenia należy złożyć niezwłocznie do 25 października 2021r. do godz. 15.30, w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego, ul. Zamkowa 2 w Żarowie. Wszelkie dokumenty składane po tym terminie nie będą rozpatrywane. Oświadczenia można pobrać w Biurze Obsługi Klienta oraz poniżej.

Czy zakupiony sprzęt będzie własnością dzieci/uczniów pełnoletnich?

Zakupione komputery pozostaną własnością Gminy Żarów. Laptopy będą wydawane rodzicom na podstawie umowy użyczenia na następujących warunkach:

- laptop zostanie użyczony na czas nauki ucznia w szkole,

- rodzic wyrazi zgodę na odpowiedzialność materialną za utratę laptopa bądź jego uszkodzenie nie objęte gwarancją,

- rodzic zobowiąże się do corocznego okazania laptopa do oględzin stanu technicznego pracownikowi Urzędu Miejskiego w Żarowie lub w miejscu zamieszkania rodzica.

Więcej informacji udzielają pracownicy Referatu Rozwoju Urzędu Miejskiego w Żarowie, nr tel. 74 30 67 375.

Przeciwdziałanie cyfrowemu wykluczeniu dzieci z rodzin byłych pracowników PGR-ów

Do pobrania:

Ikona pdfOświadczenie dla rodzica/opiekuna prawnego, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [60.70 KB]

Ikona pdfOświadczenie ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [61.63 KB]

Ikona pdfZgoda na przetwarzanie danych osobowych, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [57.83 KB]