Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Aktualności Atrakcyjne działki na sprzedaż

  Aktualności

Budynek Urzędu Miejskiego w Żarowie.
01-11-2021

Atrakcyjne działki na sprzedaż

Burmistrz Miasta Żarów ogłasza I PRZETARG ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży działki gruntowej niezabudowanej położonej w Mrowinach przy ul. Sportowej przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Numer działki – 542/26, Powierzchnia – 3043m/kw, Numer KW – SW1S/00019488/6, Forma oddania – sprzedaż praw własności, Cena wywoławcza – 155000zł, Wysokość wadium – 15500zł, Godz. Rozpoczęcia  - 11:20

1. Przetarg odbędzie się 23 listopada 2021r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, pokój nr 19.
2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 10 % ceny wywoławczej, podanej w tabeli, na konto Urzędu Miejskiego w Żarowie przy ul. Zamkowej 2: Santander Bank 97 1090 2369 0000 0001 4749 3760 najpóźniej do dnia 19 listopada 2021r. włącznie. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Żarowie.

Pełna treść przetargu: https://bip.um.zarow.pl/sprzedaz-dzialki-gruntowej-niezabudowanej-przeznaczonej-pod-zabudowe-mieszkaniowa-jednorodzinna/cpsiawhnawhnawhnawhnawcvjf

Burmistrz Miasta Żarów ogłasza II przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży działki  gruntowej niezabudowanej położonej w Mrowinach przy ul. Spacerowej przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

Numer działki – 87/1, Powierzchnia 1300m/kw, numer KW SW1S/00005952/9, Forma oddania  - sprzedaż prawa własności, Cena wywoławcza – 52000zł, Wysokość wadium – 5200zł
Godz. Rozpoczęcia – 10:00.

1. Przetarg odbędzie się 23 listopada 2021r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, pokój nr 19.
2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 10 % ceny wywoławczej, podanej w tabeli, na konto Urzędu Miejskiego w Żarowie przy ul. Zamkowej 2: Santander Bank 97 1090 2369 0000 0001 4749 3760 najpóźniej do dnia 19 listopada 2021r. włącznie. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Żarowie.

Pełna treść przetargu: https://bip.um.zarow.pl/dzialka-gruntowa-niezabudowana---pod-zabudowe-mieszkaniowa-jednorodzinna/cpsiawhnawhnawhnawhnawcvjbl