Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Aktualności Otrzymaliśmy dofinansowanie z...

  Aktualności

Uroczystość wręczenie symbolicznych promes w Ziębickim Centrum Kultury.
03-11-2021

Otrzymaliśmy dofinansowanie z programu „Cyfrowa Gmina”

Do Gminy Żarów trafiło wsparcie finansowe w wysokości 100.000 złotych w ramach programu „Cyfrowa Gmina”, które zostanie przeznaczone na zadania związane z cyfryzacją.

Program ma na celu wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa. Ubiegając się o dotację, gmina Żarów pozyskała maksymalne wsparcie finansowe, które dla każdej z gmin w Polsce było obliczane w oparciu o dwa kryteria – liczbę mieszkańców oraz wartość współczynnika G, który zależy od wysokości dochodów podatkowych danej jednostki samorządu terytorialnego. Uroczystość wręczenie symbolicznych promes z udziałem Michała Dworczyka szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz posłów na Sejm RP odbyła się w poniedziałek, 18 października w Ziębickim Centrum Kultury. Gminę Żarów na spotkaniu reprezentował zastępca burmistrza Przemysław Sikora.

- Kwoty przeznaczone dla poszczególnych samorządów zostały wyliczone algorytmem, który uwzględnia liczbę mieszkańców i zamożność samorządu mierzona w zależności od współczynnika dochodów podatkowych. Każdy według tego algorytmu środki otrzyma. Mamy zaliczkę, więc te pieniądze wpływają na państwa konto, do września 2023 roku jest czas, żeby te środki rozliczyć. Zachęcam, aby dzięki tym środkom państwa gminy stawały się jeszcze bardziej cyfrowe - mówił podczas spotkania minister Janusz Cieszyński, pełnomocnik Rządu do Spraw Cyberbezpieczeństwa.

Dofinansowanie, które otrzymała gmina Żarów w ramach programu „Cyfrowa Gmina” zostanie przeznaczone na: ujednolicenie posiadanego sprzętu komputerowego połączonego z wymianą najstarszych komputerów, edukację cyfrową z cyberbezpieczeństwa, stworzenie systemu dostępowego do sprzętu i sieci, stworzenie miejsca do prowadzenia szkoleń dla mieszkańców gminy i zapewnienie większego bezpieczeństwa serwerowni.

Magdalena Pawlik