Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Aktualności Dotacje dla młodych przedsiębiorców z...

  Aktualności

Plakat Dotacje dla młodych
16-11-2021

Dotacje dla młodych przedsiębiorców z Dolnego Śląska

Dolnośląski Park Innowacji i Nauki uruchomił projekt „Dotacje dla Młodych”, którego celem jest wsparcie młodych przedsiębiorców z Dolnego Śląska, poprzez dofinansowanie nawet do 34 tys. zł na założenie działalności gospodarczej dla osób w wieku 18-29 lat.

Projekt wystartował w kwietniu 2021 roku i potrwa do marca 2023r. Adresowany jest do osób mieszkających lub uczących się na terenie Dolnego Śląska. Do projektu mogą przystąpić osoby spełniające poniższe kryteria:

  • po 1 marca 2020 r. utraciły zatrudnienie i pozostają poza rynkiem pracy do dnia rozpoczęcia udziału w projekcie;

  • nie posiadały wpisu do CEIDG/KRS przez okres 12 miesięcy do dnia poprzedzającego przystąpienie do projektu;

  • nie uczestniczą w innych projektach aktywizacji zawodowej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego;

  • nie korzystają równolegle z innych środków publicznych, w tym instrumentów wsparcia COVID-19;

W ramach programu można uzyskać bezzwrotne dofinansowanie na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, nawet do 34 tysięcy złotych. Więcej informacji na temat projektu znajdziecie na stronie DPiN, pod numerem telefonu -+48 608 555 058 lub adresem dotacjedlamlodych@dpin.pl.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020: Oś priorytetowa: I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy. Koordynator projektu: Dorota Sało; e-mail: dorota.salo@dpin.pl; tel. +48 608 555 058.

plakat dotacje dla młodych