Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Aktualności Kolejne drzewa zyskały status pomnika...

  Aktualności

Ma zdjęciu radni RM uczestniczący w obradach Rady Miejskiej w Żarowie
26-11-2021

Kolejne drzewa zyskały status pomnika przyrody

Wszystkie posiadają szczególną wartość przyrodniczą i historyczną. Charakteryzują się ciekawym pokrojem i wzbogacają ekosystem zieleni naszego miasta.

Kolejne drzewa rosnące na terenie gminy Żarów ustanowione zostały pomnikami przyrody. Na sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w czwartek, 25 listopada wszyscy radni jednogłośnie poparli projekt uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody. Na listę pomników przyrody wpisanych zostało kolejnych dziewięć drzew.

Dąb szypułkowy w Imbramowicach

- Ustanowienie nowych pomników przyrody to efekt akcji „Zgłoś drzewo na pomnik przyrody – ratujmy drzewa dla przyszłych pokoleń”, którą zainicjował Urząd Miejski w Żarowie. W ramach tej inicjatywy każdy mieszkaniec mógł zgłaszać cenne i warte ochrony drzewa, które ustanowione zostaną pomnikami przyrody. Wszystkie zgłoszone drzewa zostały dokładnie zweryfikowane. W związku z procesem weryfikacji, kontaktowaliśmy się z właścicielami terenów, na których rosną drzewa, występowaliśmy o zgodę do właścicieli bądź zarządców działek, przeprowadzaliśmy oględziny w terenie, pod uwagę braliśmy stan zdrowotno-techniczny drzewa i jego pomiary. Przygotowaną dokumentację uzgadnialiśmy z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska we Wrocławiu. Po uzyskaniu pozytywnej opinii, przekazaliśmy projekt uchwały do Biura Rady Miejskiej w Żarowie. Dziękujemy mieszkańcom, radnym Rady Miejskiej, stowarzyszeniom za zgłoszone wnioski. Ustanawiając pomniki przyrody zwiększamy liczbę chronionych drzew. A ich wartość przyrodnicza i kulturowo-historyczna jest dla nas ogromna – mówił na sesji Rady Miejskiej zastępca burmistrza Przemysław Sikora.

Drzewa, które ustanowione zostały nowymi pomnikami przyrody są elementami częściowo zachowanej pierwotnej kompozycji parku, a ich wymiary oraz miejsce posadowienia świadczą o ich wartości przyrodniczej i historycznej. Wśród nich są:

1. Dąb szypułkowy o obwodzie pnia 530 cm rosnący na działce nr 488/3 obręb Imbramowice

2. Dąb szypułkowy o obwodzie pnia 460 cm rosnący na działce nr 447 obręb Imbramowice

3. Platan klonolistny o obwodzie pnia 328 cm rosnący na działce nr 95/11 obręb Żarów

4. Wiąz pospolity o obwodzie pnia 311 cm rosnący na działce nr 55 obręb Żarów

Wiąz pospolity w Żarowie

5. Klon pospolity o obwodzie pnia 107 cm rosnący na działce nr 65 obręb Żarów

6. Kłęk amerykański o obwodzie pnia 162 cm rosnący na działce 65 obręb Żarów

7. Dąb szypułkowy o obwodzie pnia 429 cm rosnący na działce nr 524/35 obręb Mrowiny

8. Dąb szypułkowy o obwodzie pnia 266 cm rosnący na działce nr 524/35 obręb Mrowiny

9. Dąb szypułkowy o obwodzie pnia 410 cm rosnący na działce nr 524/35 obręb Mrowiny

dąb szypułkowy w Imbramowicach

Dzięki tej inicjatywie, łącznie na terenie administracyjnym gminy Żarów będzie 45 pomników przyrody. Drzewa, które ustanowione zostały pomnikami przyrody są objęte szczególną ochroną. Drzewa będą pod nadzorem Urzędu Miejskiego w Żarowie.

Magdalena Pawlik