Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Aktualności Warsztaty w ramach tworzenia nowej...

  Aktualności

Uczestnicy warsztatów dotyczących Strategii Rozwoju Gminy Żarów
29-11-2021

Warsztaty w ramach tworzenia nowej Strategii Rozwoju Gminy Żarów

Gmina Żarów przygotowuje się do opracowania Strategii Rozwoju Gminy na lata 2022-2030.

W piątek, 26 listopada odbyły się warsztaty w ramach opracowywania strategii rozwoju gminy, w których uczestniczyli zastępca burmistrza Przemysław Sikora, sekretarz gminy Sylwia Pawlik, pracownicy Urzędu Miejskiego w Żarowie, radni Rady Miejskiej, sołtysi, dyrektorzy szkół, przedstawiciele kultury, sportu, oświaty, pomocy społecznej, seniorów, młodzieży oraz stowarzyszeń i organizacji funkcjonujących na terenie gminy Żarów.

Przedmiotem warsztatów była diagnoza obecnego stanu gminy, opracowanie założeń do analizy w obszarach kluczowych dla rozwoju, takich jak: społeczeństwo, zdrowie, edukacja, kultura, gospodarka, turystyka, promocja, przestrzeń, infrastruktura, środowisko, usługi społeczne, senioralne, drogi, ochrona środowiska, a także zidentyfikowanie najważniejszych problemów i potencjałów jednostki. Dyskutowano również nad misją i wizją Gminy Żarów – niezbędnymi elementami Strategii.

Warsztaty prowadzone były przez specjalistów z Wielkopolskiej Akademii Nauki i Rozwoju. O wynikach prac warsztatowych będziemy Państwa informować. Ostatnim etapem prac nad tworzeniem nowej Strategii Rozwoju Gminy Żarów będzie opracowanie całości dokumentu oraz jego konsultacje społeczne, o których mieszkańcy zostaną poinformowani.

Prace nad opracowaniem nowej strategii Gminy Żarów koordynuje zastępca burmistrza Przemysław Sikora.

Magdalena Pawlik

Warsztaty dot. opracowania Strategii Rozwoju Gminy Żarów

zastępca burmistrza i przedstawicielka Wielkopolskiej Akademii Nauki i Rozwoju
uczestnicy warsztatów
uczestnicy warsztatów
uczestnicy warsztatów
uczestnicy warsztatów
przedstawicielka Wielkopolskiej Akademii Nauki i Rozwoju
uczestnicy warsztatów
uczestnicy warsztatów
uczestnicy warsztatów
uczestnicy warsztatów
uczestnicy warsztatów
wyświetlona prezentacja na ekranie
napis STRATEGIA
przyklejone na ścianie kartki z pomysłami uczestników warsztatów
przyklejone na ścianie kartki z pomysłami uczestników warsztatów