Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Aktualności Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w...

  Aktualności

uczestnicy Sesji Rady Miejskiej
03-12-2021

Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Żarowie

W dniu 6 grudnia 2021 roku odbędzie się sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Żarowie.

PORZĄDEK OBRAD

sesji Rady Miejskiej w Żarowie

w dniu 6 grudnia 2021 roku,

o godz. 14:00 w sali narad Urzędu Miejskiego

                                                                                                  w Żarowie, ul. Zamkowa 2.

 I. Otwarcie XXXVI sesji i stwierdzenie kworum.

II. Przedstawienie porządku obrad.

III. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2021 rok,

2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów.

IV. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Żarów.

V. Sprawy różne.

VI. Zakończenie obrad XXXVI sesji Rady Miejskiej w Żarowie.

 

W dniu 06.12.2021r. o godz. 13:30 odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Bezpieczeństwa, Zdrowia i Porządku Publicznego oraz Komisja ds. Budżetu w sali narad Urzędu Miejskiego w Żarowie.