Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Aktualności Komu się należy i jak otrzymać...

  Aktualności

Plakat Dodatek Osłonowy
04-01-2022

Komu się należy i jak otrzymać dodatek osłonowy?

17 grudnia 2021r. Sejm przyjął ustawę o dodatku osłonowym. Jest to kluczowy element rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności.

Zgodnie z zaproponowanymi przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Ustawa o dodatku osłonowym wskazuje, że wysokość świadczenia będzie uzależniona od liczby osób żyjących w gospodarstwie oraz wysokości przeciętnego dochodu:

• 400 zł otrzyma jednoosobowe gospodarstwo domowe, przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,

• 600 zł otrzyma dwuosobowe lub trzyosobowe gospodarstwo domowe, przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,

• 850 zł otrzyma czteroosobowe lub pięcioosobowe gospodarstwo domowe przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,

• 1150 zł otrzyma minimum sześcioosobowe gospodarstwo domowe przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

plakat dodoatek osłonowy

Jeżeli natomiast domostwo rodziny ogrzewają za sprawą: kotła, kominka, kozy, ogrzewacza powietrza itp., w którym wykorzystują węgiel lub paliwa węglopochodne (wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków), to wysokość dodatku osłonowego wzrasta o jedną czwartą tj.:

• 500 zł otrzyma jednoosobowe gospodarstwo domowe, przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,

• 750 zł otrzyma dwuosobowe lub trzyosobowe gospodarstwo domowe, przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,

• 1062,50 zł otrzyma czteroosobowe lub pięcioosobowe gospodarstwo domowe przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,

• 1437,50 zł otrzyma minimum sześcioosobowe gospodarstwo domowe przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

W przypadku przekroczenia limitu dochodów możesz otrzymać dodatek, ale w mniejszej wartości. Obowiązuje tu zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek osłonowy będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Szczegółowe informacje oraz wzór wniosku znajdują się na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska: https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-oslonowy

Więcej informacji w Ośrodku Pomocy Społecznej w Żarowie, nr tel. 74 30 67 018.

Ikona pdfWzór wniosku o dodatek osłonowy, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [132.34 KB]