Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Aktualności Konsultacje Projektu założeń do planu...

  Aktualności

Projekt założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe
05-01-2022

Konsultacje Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Żarów na lata 2022-2036

Zgodnie z art. 6 i 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 716, 868, 1093, 1505) oraz uchwałą Nr XVIII/122/2019 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Żarów zapraszam osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze Gminy Żarów do zapoznania się z Projektem założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Żarów na lata 2022-2036.

Ewentualne opinie, uwagi, propozycje zmian zapisów wraz z uzasadnieniem można zgłaszać na załączonym Formularzu w terminie od 6 stycznia 2022r. do 26 stycznia 2022r.

Formularz zgłoszenia opinii/ uwagi/ propozycji należy:

  1. przesłać na adres: Urząd Miejski w Żarowie ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
    (o terminowości decyduje data wpływu Formularza do Urzędu),

  2. lub złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim w Żarowie,

  3. albo przesłać zeskanowany dokument za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: burmistrz@um.zarow.pl

Ikona pdfProjekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Żarow na lata 2022-2036, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [2.38 MB]

Ikona pdfFormularz zgłaszania uwag, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [45.15 KB]