Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Aktualności Podsumowanie 2021 roku

  Aktualności

Kolaż zdjęć Podsumowanie 2021 roku
11-01-2022

Podsumowanie 2021 roku

Wyremontowana świetlica wiejska w Łażanach, rewitalizacja skweru przy ul. Krasińskiego i budowa kanalizacji oraz ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Słowiańskiej w Żarowie, remont drogi w Wierzbnej, kolejne nowe chodniki, dofinansowania na wymianę starych źródeł ogrzewania, realizacja projektów ekologicznych.

Pomimo trudnej sytuacji pandemicznej, udało nam się zrealizować większość zaplanowanych zadań i inwestycji. Część z tych zadań wykonaliśmy przy współudziale pozyskanych środków finansowych. Kontynuowaliśmy inwestycje również na terenach wiejskich. Wyremontowane chodniki, nowe drogi asfaltowe, budowa obwodnicy Pożarzyska, III etap budowy kanalizacji w Mrowinach, nowe oświetlenia i place zabaw. To tylko kilka przykładów zadań inwestycyjnych, które wpłynęły na poprawę warunków życia naszych mieszkańców.

ZREALIZOWANE INWESTYCJE

Budowa kanalizacji i ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Słowiańskiej w Żarowie

W ramach inwestycji wykonana została sieć kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej oraz przepompownia ścieków wraz z zasilaniem. Finalną częścią tego zadania było odtworzenie zniszczonej nawierzchni drogowej. Całkowity koszt budowy kanalizacji przy ul. Słowiańskiej w Żarowie wyniósł 2.176.543,21 złotych. Ta część prac finansowana była wyłącznie ze środków własnych budżetu gminy Żarów. Do użytku mieszkańców oddaliśmy także wyremontowany chodnik oraz ścieżkę pieszo-rowerową, ponadto wykonaliśmy prace przy zagospodarowaniu terenów pod miejsca postojowe. Koszt budowy ścieżki pieszo--rowerowej to kwota ponad 400 tysięcy złotych. Inwestycja została sfinansowana z dodatkowych pieniędzy, które gmina Żarów otrzymała z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

chodnik i wyremontowana droga przy ul. Słowiańskiej w Żarowie

Obwodnica Pożarzyska

Prace przy budowie obwodnicy Pożarzyska rozpoczęły się w 2020r. i kontynuowaliśmy je również w minionym roku. Najważniejszym celem tego zadania była poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Mrowin, Tarnawy, Imbramowic i Pożarzyska. Rozpoczęta inwestycja jest pierwszym etapem prac zmierzających do całkowitego wyprowadzenia ruchu samochodów ciężarowych z powyższych miejscowości. Całkowita wartość zadania to kwota 2.097.204,81 złotych. Zgodnie z podpisanym porozumieniem udział firmy Mineral Polska w budowie drogi określono na kwotę 1.222 403,16 złotych tj. na ponad 58% wartości całego przedsięwzięcia. Wartość zadania po stronie gminy Żarów opiewała na kwotę 874.801.65 złotych.

obwodnica Pożarzysko

Wyremontowane chodniki

Każdego roku kontynuujemy prace przy remoncie chodników, zarówno na terenach wsi, jak i miasta. W 2021r. nowe ciągi piesze powstały w Kalnie, Wierzbnej, Mrowinach, Zastrużu, Łażanach oraz przy drogach powiatowych w Mielęcinie i Imbramowicach. Wszystkie inwestycje finansowane były ze środków budżetu gminy Żarów oraz funduszu sołeckiego, zgodnie z decyzją mieszkańców wsi.

chodnik w Mrowinach

Nowa droga asfaltowa w Wierzbnej

Corocznie pozyskane przez gminę Żarów pieniądze z Funduszu Rekultywacji Gruntów Rolnych przeznaczamy na remonty dróg na terenach wiejskich. W 2021r. wyremontowana została nawierzchnia drogowa przy ul. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Wierzbnej. Łączna wartość inwestycji wyniosła 568.375,62 złotych, dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wyniosła 157.500 złotych.

wyremontowana droga przy ul. Kawalerów Orderu Usmiechu w Wierzbnej

II etap remontu świetlicy wiejskiej w Łażanach

Prace przy remoncie świetlicy wiejskiej w Łażanach były podzielone na dwa etapy. W drugim etapie remontowany był dach wraz z przestronną salą spotkań. Inwestycje finansowane były ze środków budżetu gminy Żarów oraz pozyskanego dofinansowania z Samorządu Województwa Dolnośląskiego. Dotacja została przyznana przez Lokalną Grupę Działania „Szlakiem Granitu” w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Koszt II etapu prac to 308.000 tysięcy złotych, a przyznane dofinansowanie wynosiło 235.431,00 złotych.

wyremontowana świetlica wiejska w Łażanach

III etap budowy kanalizacji w Mrowinach

W 2021r. zakończyliśmy prace przy budowie kanalizacji w Mrowinach. Inwestycja podzielona była na trzy etapy. Trzeci i zarazem ostatni etap tego zadania to była realizacja
prac na pozostałych ulicach wsi. W ramach zadania odtworzona została nawierzchnia drogowa wszystkich zniszczonych dróg, uregulowano urządzenia kanalizacyjne na sieciach wodociągowych i uporządkowanie cały teren. Całkowity koszt III etapu budowy kanalizacji w Mrowinach to kwota ponad 8.023.880,00 złotych.

budowa kanalizacji w Mrowinach

Nowe urządzenia na placach zabaw

Na placach zabaw w Żarowie, Imbramowicach i Mielęcinie oddano do użytkowania nowe urządzenia zabawowe. Przy Szkole Filialnej w Mrowinach Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie powstał nowy plac zabaw wyposażony w nowe i bezpieczne urządzenia: zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią, huśtawka bocianie gniazdo, sprężynowiec oraz tablicę z regulaminem. Nowy plac zabaw kosztował ponad 60 tysięcy złotych.

plac zabaw przy SP Mrowiny

Rewitalizacja skweru przy ul. Krasińskiego w Żarowie

W 2021r. zakończyliśmy prace związane z modernizacją i przebudową skweru przy ul. Krasińskiego w Żarowie. W ramach rewitalizacji zamontowaliśmy nowe oświetlenie, wykonaliśmy chodnik i ciągi piesze, przebudowaliśmy miejsca parkingowe, przygotowaliśmy podłoże pod nowe nasadzenia, postawione zostały nowe ławki oraz zainstalowane kamery monitoringu. Łącznie na rewitalizację tego terenu wydatkowaliśmy blisko 150 tysięcy złotych. Wszystkie inwestycje przy skwerze Kulmiza sfinansowane zostały ze środków własnych budżetu gminy Żarów, a także sponsora rewitalizacji skweru zakładu PCO Żarów w wysokości 20 tysięcy złotych. Współorganizatorem przedsięwzięcia była także Fundacja Inicjatywa B.

skwer przy ul. Krasińskiego w Żarowie

Budowa kolejnych alejek na cmentarzu komunalnym w Żarowie

Każdego roku kontynuujemy prace remontowe na cmentarzu komunalnym w Żarowie. Alejki wykonane są zarówno w starej, jak i nowej części cmentarza. A realizacja tego zadania jest dużym udogodnieniem dla mieszkańców odwiedzających groby swoich zmarłych. W 2021r. prace wykonaliśmy na nowych kwaterach i ułożyliśmy kostkę betonową na powierzchni 350 m2 oraz przygotowaliśmy teren pod wykonanie oświetlenia, również na nowych kwaterach. Koszt inwestycji to 79 tysięcy złotych. Prace sfinansowane zostały ze środków własnych budżetu gminy Żarów.

alejki na cmentarzu w Żarowie

NASZE DZIAŁANIA EKOLOGICZNE

Bardzo ważną kwestią są dla nas również sprawy związane z ochroną środowiska. W minionych roku zrealizowaliśmy wiele zadań i projektów dotyczących ekologii i ochrony naszego środowiska. Mieszkańcy naszej gminy mogą ubiegać się o dofinansowania na wymianę starych pieców oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Kontynuujemy prace związane z usuwaniem odpadów zawierających azbest, udzielamy konsultacji w ramach programu „Czyste Powietrze”, który realizowany jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zainstalowaliśmy na terenie naszego miasta czujniki do pomiaru jakości powietrza, przy budynku Urzędu Miejskiego oraz naszych placówkach oświatowych pojawiły się zbiorniki na wodę deszczową. Na terenie Żarowa w 2021r. powstały kolejne zielone przystanki. Zakupiliśmy i zainstalowaliśmy w różnych zakątkach naszej gminy budki lęgowe dla ptaków. We wszystkich szkołach podstawowych, których organem prowadzącym jest gmina Żarów, zostały zainstalowane dystrybutory wody do napełniania butelek. Na terenie Żarowa zasiane zostały łąki kwietne.

Usuwanie szkodliwego azbestu

W 2021r. kontynuowaliśmy prace związane z usuwaniem odpadów zawierających azbest z posesji mieszkańców na terenie gminy Żarów. Na to zadanie otrzymaliśmy dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Odebraliśmy 34,180 Mg (tony) odpadów zawierających azbest z 12 posesji, usunęliśmy także azbest z 3 lokalizacji gminnych. Program będzie kontynuowany w kolejnych latach. Dzięki realizacji programu demontaż i usuwanie azbestu były dla właścicieli nieruchomości nieodpłatne.

azbest

Dofinansowania na wymianę pieca i budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

Kontynuowaliśmy program wymiany starego pieca i zastąpienia go ogrzewaniem ekologicznym. W 2021r. dofinansowanie otrzymało 48 osób na łączną kwotę 153.279,18 złotych. Mieszkańcy naszej gminy mogli również korzystać z dofinansowania na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

dym z komina

Zielone przystanki w Żarowie

W 2021r. w naszym mieście powstały kolejne eko-przystanki. Wiaty przystankowe obsadzone zostały roślinnością, a obok w donicy posadziliśmy ozdobne trawy i krzewy. Rosnące tam rośliny oczyszczają powietrze, obniżają temperaturę, dają cień i poprawiają miejską estetykę.

zielony przystanek w Żarowie

Dystrybutory wody w każdej szkole

We wszystkich szkołach podstawowych, których organem prowadzącym jest gmina Żarów zostały zainstalowane dystrybutory wody do napełniania butelek. Urządzenia zostały bezpośrednio podłączone do sieci wodociągowej i dzięki wbudowanym filtrom uzdatniają wodę do picia. Zapewniają zawsze czystą i świeżą wodę bez konieczności korzystania z plastikowych butelek. Uczniowie do woli mogą pić z nich kranówkę. Co ważne! Nie ma już potrzeby, aby uczniowie dźwigali plastikowych butelek w plecakach i gasili pragnienia słodkimi napojami. To dbałość o stan ich zdrowia, jak i środowiska.

poidełka w SP Żarów

Łąki kwietne

Łąki kwietne i zielone przystanki, które powstały na terenie naszego miasta były realizowane w ramach Żarowskiego Projektu Ekologicznego. Na powstałych przy ul. Piastowskiej, Dworcowej i Krasińskiego w Żarowie łąkach kwietnych zasianych zostało wiele gatunków
roślin. Taka zieleń pełni wiele pożytecznych funkcji. Oprócz poprawy estetyki, łąki przyczyniają się do oczyszczania powietrza, pochłaniają więcej pyłów komunikacyjnych i magazynują więcej wody niż trawniki, są łatwiejsze w utrzymaniu. Ponadto łąki tworzą naturalne żerowiska dla owadów, pszczół, motyli i małych zwierząt. To bardzo istotne, zwłaszcza w kontekście ograniczenia skutków zanieczyszczenia powietrza.

łąka kwietna

Stojaki i stacje naprawcze dla rowerów

Pamiętaliśmy także o rowerzystach. Właściciele jednośladów mogą zostawiać swoje rowery na ekologicznych stojakach rowerowych, które zamontowane zostały w minionym roku na terenie naszego miasta. W Żarowie stanęły również dwie stacje naprawcze dla rowerów. Urządzenia zostały wyposażone w najważniejsze klucze, wkrętaki, łyżki do opon, ręczną pompkę powietrza z adapterem na wszystkie zawory rowerowe. Był to wspólny projekt gminy Żarów i Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie.

stojaki rowerowe

Domki dla jeży

Ustawiliśmy dla jeży specjalne domki, które rozstawione zostały w różnych zakątkach naszej gminy. Pomysł zakupu budek dla jeży była to kolejna inicjatywa radnych Komisji ds. Ochrony Środowiska: Zuzanny Urbanik, Bartosza Żurka, Iwony Nieradki, Piotra Zadrożnego i Joanny Kaczorowskiej. Los tych zwierząt nie jest nam obojętny, dlatego zadbaliśmy o to, aby miały gdzie bezpiecznie przezimować.

radni przy domkach na jeży

Ekologiczne torby dla mieszkańców

Z okazji Światowego Dnia Ziemi w ramach zorganizowanej przez Urząd Miejski
w Żarowie akcji „Okaż kulturę, chroniąc naturę” zastępca burmistrza Przemysław Sikora wraz z Bartoszem Żurkiem przewodniczącym Komisji ds. Ochrony Środowiska rozdawali torby ekologiczne, bardziej przyjazne naszemu środowisku, mieszkańcom naszej gminy. W akcję i popularyzację ekologicznych postaw włączyły się firmy, które przekazały wsparcie finansowe na zakup eko-reklamówek: Daicel Safety Systems Europe, Yagi Poland Factory, KCP Sp. z o.o., Zakład Wodociągów i Kanalizacji z Żarowa. W ekologiczną akcję zaangażowała się także Komisja ds. Ochrony Środowiska.

mieszkanka z torbą ekologiczną

Oprac. Magdalena Pawlik