Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Aktualności Sesja Rady Miejskiej

  Aktualności

Na zdjęciu uczestnicy Sesji Rady Miejskiej
21-01-2022

Sesja Rady Miejskiej

Na czwartek, 27 stycznia zaplanowana została sesja Rady Miejskiej w Żarowie. Radni obradować będą o godz. 14.00 w sali widowiskowo – sportowej w Żarowie, przy ul. Armii Krajowej 60A.

PORZĄDEK OBRAD

sesji Rady Miejskiej w Żarowie

w dniu 27 stycznia 2022 roku, o godz. 14:00

                                                        w sali widowiskowo – sportowej w Żarowie, przy ul. Armii Krajowej 60A.

 I. Otwarcie XXXVIII sesji i stwierdzenie kworum.

II. Przedstawienie porządku obrad.

III. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2022 rok,

2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów,

3) ustalenia wysokości opłaty za pobyt i wydłużony pobyt dziecka w Żłobku Miejskim „Bajkowa Kraina” w Żarowie, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Miejskim „Bajkowa Kraina” w Żarowie oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszonych opłat,

4) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty oraz określenia stawki opłaty podwyższonej,

5) zatwierdzenie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie Spółka z o.o. na lata 2021-2024,

6) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Żarowie na 2022 rok.

IV. Przedstawienie sprawozdań z prac komisji Rady Miejskiej w Żarowie.

V. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Żarów.

VI. Sprawy różne.

VII. Przyjęcie protokołu Nr XXXVII/2021 z sesji Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 30 grudnia 2021r.

VIII. Zakończenie obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Żarowie.