Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Aktualności Sesja Rady Miejskiej

  Aktualności

Na zdjęciu uczestnicy Sesji Rady Miejskiej
20-05-2022

Sesja Rady Miejskiej

Na czwartek, 26 maja zaplanowano posiedzenie Rady Miejskiej w Żarowie. Radni obradować będą o godz. 14.00 w sali narad Urzędu Miejskiego przy ul. Zamkowej 2 w Żarowie.

PORZĄDEK OBRAD

sesji Rady Miejskiej w Żarowie

w dniu 26 maja 2022 roku, o godz. 14:00

                                                    w sali narad Urzędu Miejskiego w Żarowie, przy ul. Zamkowej 2.

 

I. Otwarcie XLI sesji i stwierdzenie kworum.

II. Przedstawienie porządku obrad.

III. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2022 rok,

2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów,

3) udzielenia pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

4) przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji,

5) ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Żarów za udział w działaniach ratowniczych lub akcji ratowniczej, szkoleniu oraz ćwiczeniu organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę,

6) przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków znajdujących się na terenie gminy Żarów,

7) nadania nazwy ulicy we wsi Łażany,

8) zmiana uchwały nr II/5/2018 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 5 grudnia 2018r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Żarowie i ustalenia ich składów osobowych.

IV. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Żarów.

V. Sprawy różne.

VI. Przyjęcie protokołu Nr XL/2022 z sesji Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 21 kwietnia 2022r.

VII. Zakończenie obrad XLI sesji Rady Miejskiej w Żarowie.