Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Aktualności Zrewitalizujemy żarowski park i teren...

  Aktualności

Burmistrz Leszek Michalak, zastępca burmistrza Przemysław Sikora, Agnieszka Gołuch z UM Żarów i wykonawca inwestycji Janusz Wróbel
23-06-2022

Zrewitalizujemy żarowski park i teren nad stawem

Żarowski park to miejsce częstych spotkań naszych mieszkańców oraz wielu wydarzeń kulturalnych gminy. To ważne miejsce na mapie Żarowa.

Dzięki zabiegom władz gminy park odzyska dawną świetność. Wszystko to w ramach projektu „Rewitalizacja terenów zielonych na obszarze miasta Żarów”, na realizację którego gmina pozyskała 4.500.000 złotych. Część z tych środków przeznaczona będzie również na rewitalizację stawu miejskiego w Żarowie. Prace inwestycyjne ruszą późną jesienią, po opracowaniu projektu budowlanego oraz uzyskaniu niezbędnych opinii Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. Inwestycje kosztować będą ponad 5 milionów złotych, sfinansowane zostaną ze środków budżetu gminy Żarów oraz pozyskanego dofinansowania z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

burmistrz Leszek Michalak i zastępca burmistrza Przemysław Sikora podposują umowę

Rewitalizacja parku miejskiego w Żarowie oprócz pielęgnacji obecnych drzew i wycinki samosiejek zaburzających charakter parku, zakłada remont i przebudowę ciągów komunikacyjnych, montaż obiektów małej architektury (ławki, kosze, tablice informacyjne), przebudowę drogi przy pałacu, odtworzenie stawu suchego wraz z kładką, przebudowę sceny i budowę altany, wykonanie kanalizacji teletechnicznej, montaż latarni oświetleniowych parkowych LED oraz kamer monitoringu, budowę toalety wraz z instalacjami wodno-kanalizacyjnymi, a także prace związane z nasadzeniami krzewów. Uporządkowana zostanie również ścieżka przy zabytkowej Alei Dębów, wyodrębniony zostanie plac dla juniorów przy boisku ze sztuczną nawierzchnią na stadionie sportowym w Żarowie. Teren ten zostanie wyrównany i wysprzątany.

Park Miejski w Żarowie

- Park Miejski w Żarowie jest parkiem kolekcjonerskim, w którym do dzisiaj zachowało się wiele rzadkich i unikalnych gatunków i odmian drzew w skali regionu wałbrzyskiego, a nawet Dolnego Śląska. Dlatego w ramach rewitalizacji zachowany zostanie częściowo leśny charakter parku, wykonane zostaną również prace związane z zielenią. Stara scena, która powstała w latach 60-70-tych XX wieku zostanie rozebrana. W miejscu rozebrania sceny powstanie altana drewniana. Odnowiony zostanie także ogród różany – mówi zastępca burmistrza Przemysław Sikora.

Prace rewitalizacyjne będą realizowane w jednym czasie, zarówno w parku, jak i nad stawem miejskim w Żarowie.

- Staw miejski w Żarowie jest jedynym obiektem wodnym w naszym mieście. To atrakcyjny teren, który wymaga modernizacji. Zakres prac w tym miejscu obejmować będzie remont i przebudowę ciągów komunikacyjnych, montaż obiektów małej architektury (ławki, kosze, tablice informacyjne, leżaki, stoliki do gry w szachy), wykonanie pomostu oraz zainstalowanie pływającej fontanny, budowę instalacji oświetlenia przy stawie oraz instalacji monitoringu, a także prace związane z nasadzeniami zieleni – zaznacza burmistrz Leszek Michalak.

staw miejski w Żarowie

Projekt rewitalizacji tych terenów był konsultowany z przedstawicielami organizacji pozarządowych funkcjonujących na terenie Żarowa. Łączny koszt modernizacji parku i stawu miejskiego wyniesie 5.261.053,10 złotych, z czego kwota 4.500.000 złotych to dofinansowanie, które gmina pozyskała z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

logo Polski Ład

Magdalena Pawlik na podstawie informacji z Urzędu Miejskiego w Żarowie