Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Aktualności Pod jakim adresem mieszkasz?

  Aktualności

cokolwiek
14-09-2022

Pod jakim adresem mieszkasz?

To pytanie wcale nie jest takie proste. Szczególnie dla osób mieszkających w budynkach, w których jest więcej niż jedno mieszkanie.

Takiego problemu nie będą miały te osoby, które mieszkają w budynkach z wydzielonymi mieszkaniami, gdy każde mieszkanie ma swój numer.

A co z tymi, którzy mieszkają w budynkach, w których nie dokonano wydzielenia lokali? Ot po prostu na piętrze mieszka jedna rodzina, na dole druga lub prawa część należy do wujka, a lewa do rodziców. I jest OK.

Większość osób mieszkających w takich budynkach podaje w adresie nazwisko i numer budynku. Dla Poczty, kuriera, dostawcy to zazwyczaj wystarczająca informacja, ale nie w każdej sytuacji jest to wystarczające określenie adresu.

Stąd wiele osób było zdziwionych, gdy koniecznym stało się wypełnienie deklaracji o emisyjności budynków, a pracownik Urzędu z uporem maniaka wypytywał ich o numer mieszkania. Zazwyczaj otrzymywał odpowiedź „Nie ma”, „Nigdy to nie było potrzebne”. Dla świętego spokoju dokonywano umownego podziału nadając numery mieszkań 1, 2 lub A, B, C. Ale to nie rozwiązuje sprawy, bo do takiego „wydzielenia” lokalu niezbędne jest urzędowe „Wyodrębnienie lokalu”. Kwestią najistotniejszą przy wyodrębnieniu lokalu jest jego samodzielność stwierdzona zaświadczeniem starosty.

Po co to robić?

Zapewne ten cytat z ustawy o dodatku węglowym (zmiana, która wejdzie w życie niebawem) uświadomi istotę posiadania w adresie oficjalnego numeru mieszkania:

  • „3a. W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek węglowy przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.
  • 3b. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania”.

Jak to załatwić?

Decyzję o wydzieleniu lokalu wydaje Starosta i aby ją uzyskać niezbędne jest złożenie wniosku o „Wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu mieszkalnego lub innego niż mieszkalny”. ()

Do wniosku należy dołączyć kopie zatwierdzonego projektu budowlanego (rzuty kondygnacji z oznaczonym lokalem) wraz z opisem technicznym lub w przypadku braku dokumentacji technicznej inwentaryzację budowlaną (lokalu i pomieszczeń przynależnych) wraz z opisem, sporządzoną zgodnie z wymogami przepisów prawa budowlanego. Ten dokument może przygotować wyłącznie rzeczoznawca.

Na podstawie decyzji Starosty Notariusz zakłada księgę wieczystą dla wydzielonego lokalu. Procedura nie jest trudna lecz wymaga sporo czasu. Jednak warto rozważyć jej przeprowadzenie, gdyż sytuacji takich jak w przypadku dodatku węglowego będzie coraz więcej.