Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Aktualności Komputery z grantu PPGR rozdane

  Aktualności

PPGR
16-09-2022

Komputery z grantu PPGR rozdane

Mieszkańcy gminy Żarów otrzymali laptopy z oprogramowaniem, ubezpieczeniem i dostępem do internetu, o które wnioskowali w ramach programu wsparcia dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym.

Rozdanie sprzętu elektronicznego odbyło się 16 września w Urzędzie Miejskim w Żarowie. Wzięli w nim udział wnioskodawcy projektu, zastępca burmistrza Żarowa – Przemysław Sikora oraz pracownicy Referatu Rozwoju, nadzorujący realizację programu.

Pandemia COVID-19 pokazała wiele problemów, a jednym z nich była nauka zdalna. Ujawniła ona deficyt sprzętu komputerowego, czy utrudnienia w dostępie do internetu, co wpłynęło na realizację obowiązków szkolnych przez dzieci. Projekt „Granty PPGR” stawia za cel wyeliminowanie tych ograniczeń szczególnie w rodzinach popegeerowskich.

W gminie Żarów sprzęt trafił do 25 wnioskodawców, a łączna wartość zakupionego sprzętu wynosi 74.390,40 zł.

Dzięki rozstrzygniętemu postępowaniu na dostawę laptopów wraz z niezbędnym oprogramowaniem, w budżecie zadania pojawiły się wolne środki, które można przeznaczyć na zakup dodatkowych zestawów do nauki. W związku z tym, został ogłoszony drugi nabór konkursu.

Program skierowany jest do dzieci uczących się oraz uczniów szkół średnich, którzy osiągnęli pełnoletność i którzy zamieszkują na terenach, w których funkcjonowały PGRy. Na terenie gminy Żarów funkcjonowały oddziały terenowe PGR Milikowice, Szczepanów Wałbrzyski, Piotrowice, Strzegom, Strzegom SK SP., w gminnych miejscowościach: Buków, Imbramowice, Łażany, Mrowiny, Pyszczyn, Siedlimowice, Zastruże.

Więcej o drugim naborze:

https://www.um.zarow.pl/inwestycje/projekty-unijne/n,260979,program-wsparcia-dla-dzieci-z-rodzin-bylych-pracownikow-pgr-ii-nabor.html

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020,
Oś V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

PPGR komputery

PPGR
PPGR
PPGR
PPGR
PPGR
PPGR
PPGR
PPGR
PPGR