Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Aktualności Informacja o wszczęciu postępowania...

  Aktualności

wody polskie
19-09-2022

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego - WR.ZUZ.1.4210.159.2022.AK

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2021r., poz. 2233 z późn. zm.) informuję o wszczęciu postępowania administracyjnego

 w sprawie wydania dla SILESIA METAL Bogdan Lasak, ul. Wiejska 11, 58-130 Żarów pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych służących do wprowadzania oczyszczonych ścieków do ziemi, tj. drenażu rozsączającego położonego na dz. nr 1103 obr. Żarów oraz usługę wodną polegającą na wprowadzaniu ścieków do ziemi oczyszczonych w oczyszczalni ścieków, ww. projektowanym urządzeniem wodnym.