Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Aktualności Dopłaty do pelletu, oleju opałowego,...

  Aktualności

grzejnik
23-09-2022

Dopłaty do pelletu, oleju opałowego, drewna i LPG

Z dniem 20 września 2022r. weszła w życie ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.
Oznacza to, że gospodarstwa domowe, które ogrzewane są źródłem innym niż węgiel będą mogły otrzymać dodatek energetyczny. Będzie on przyznawany tylko na jeden adres zamieszkania i otrzymają go te gospodarstwa domowe, których właściciele mają wpis w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) i dokonali wpisu przed 11 sierpnia 2022r.

Ponadto dodatek przysługuje gospodarstwu domowemu, które po 11 sierpnia br. oddało do użytku (zostało odebrane przez odpowiednie służby) nowe źródło ciepła, np. zamontowano nowy piec.

Od kiedy i gdzie można składać wnioski o dodatek energetyczny?

Wnioski na dodatek energetyczny w wersji papierowej można pobrać i składać od poniedziałku, 26 września w Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Armii Krajowej 54 w Żarowie, w pok. Nr 1, w godzinach pracy OPS (w poniedziałek, środę, czwartek i piątek w godz. 7.30-15.30 oraz we wtorek w godz. 8.00-16.00). Można też składać wnioski za pośrednictwem platformy ePUAP w każdym czasie. Dokument oraz załączniki muszą być opatrzone podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym. Mieszkańcy gminy Żarów mogą składać wnioski dotyczące lokali lub nieruchomości położonych wyłącznie na terenie gminy Żarów. Obsługą wniosków zajmuje się Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie.

Ile wynosi dodatek dla gospodarstw domowych ogrzewanych źródłem innym niż węgiel i komu przysługuje?

Wniosek o dodatek energetyczny mogą składać osoby, w domach, w których głównym źródłem ogrzewania jest:

 • kocioł na paliwo stałe;
 • kominek;
 • koza;
 • ogrzewacz powietrza;
 • trzon kuchenny;
 • piecokuchnia;
 • piec kaflowy na paliwo stałe;
 • kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG (We wniosku znajduje się adnotacja, że za gaz skroplony LPG uważa się mieszaninę gazów: propanu i butanu. „Możliwość uzyskania dodatku dla gazu skroplonego obejmuje wyłącznie gaz ze zbiornika gazu skroplonego LPG używanego dla celów grzewczych w kotle gazowym zasilanym tym gazem. Dodatkiem nie są objęte w szczególności: gaz ziemny dystrybuowany siecią gazową (tzw. gaz sieciowy) oraz gaz LPG z tzw. butli gazowej”)
 • kocioł olejowy.

Dodatek energetyczny wynosi:

3 tys. zł w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest:

 • kocioł na pellet drzewny
 • lub inny rodzaj biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego.

W przypadku głównego źródła ciepła na:

 • drewno kawałkowe dodatek wynosi – 1 tys. zł,
 • dla ogrzewania na LPG wynosi – 500 zł,
 • olej opałowy – 2 tys. zł.

Nowa ustawa wprowadziła również zmiany do zasad przyznawania „Dodatku węglowego”, czyli dla gospodarstw korzystających z węgla do ogrzewania. Tu również wprowadzono zasadę: „jeden dodatek na jeden adres” i „dodatek dla pierwszego złożonego wniosku”. To oznacza, że jeżeli w budynku mieszka kilka rodzin, ale nie wydzielono administracyjnie odrębnych lokali, to w takim budynku będzie wypłacony jeden dodatek na najwcześniej złożony wniosek.

Magdalena Pawlik na podstawie informacji z OPS