Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Aktualności I Sesja nowo wybranej Młodzieżowej...

  Aktualności

Budynek Urzędu Miejskiego w Żarowie
25-05-2023

I Sesja nowo wybranej Młodzieżowej Rady Miejskiej

Na podstawie § 35 Uchwały Nr XXXIV/266/2021 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 14 października 2023r. w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miejskiej w Żarowie oraz nadania jej statutu, w związku z przeprowadzonymi wyborami do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Żarowie w dniu 10 maja 2023 roku, zwołuję I Sesję nowo wybranej Młodzieżowej Rady Miejskiej w Żarowie w dniu 29 maja 2023 roku o godz. 16:00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Żarowie, pok. nr 19, II piętro.

PORZĄDEK OBRAD

I sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Żarowie

w dniu 29 maja 2023 roku, o godz. 16:00

w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2 pok. 19, II piętro.

  1. Otwarcie I sesji i stwierdzenie kworum.

  2. Ślubowanie radnych.

  3. Przedstawienie porządku obrad.

  4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

1. wyboru Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej w Żarowie:

1) zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żarowie,

2) powołanie Komisji Skrutacyjnej,

3) przedstawienie sposobu głosowania wyboru Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej w Żarowie,

4) przeprowadzenie głosowania tajnego,

5) podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej w Żarowie.

2. wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Żarowie,

3. wyboru Protokolanta Młodzieżowej Rady Miejskiej w Żarowie,

V. Sprawy różne.

VI. Zakończenie obrad I sesji Rady Miejskiej w Żarowie.

Przewodnicząca Komisji Wyborczej