Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Aktualności Informacje o działaniu punktu "Czyste...

  Aktualności

24-04-2023

Informacje o działaniu punktu "Czyste Powietrze"

Punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste powietrze” w gminie Żarów działa w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2 w referacie Rozwoju i Ochrony Środowiska (pokój nr 8, I piętro).

Konsultacje udzielane są w godzinach pracy urzędu, na wypełnienie wniosku o dofinansowanie lub wniosku o płatność należy umówić się na konkretny termin. Więcej informacji można uzyskać pod numerami telefonu: 74 306 73 21 oraz 74 306 73 75, e-mail: czystepowietrze@um.zarow.pl 

Odnośnik do strony internetowej: https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/ 

Informacje o programie:

PROGRAM PRIORYTETOWY „CZYSTE POWIETRZE” TO OCHRONA BUDŻETU DOMOWEGO PRZED WYSOKIMI KOSZTAMI OGRZEWANIA! 

NA CO otrzymasz dotację? 

1. Audyt energetyczny, który pozwoli Ci uzyskać kompletną informację o potrzebach Twojego budynku, jak najskuteczniej ocieplić budynek, wybrać najlepsze dla Twojego domu źródło ciepła, uzyskać maksymalną dotację i następnie płacić niższe rachunki za ogrzewanie. 

2. Ocieplenie ścian, stropu, podłogi 

3. Wymianę okien, drzwi, bramy garażowej 

4. Wymianę starego pieca- kotła na paliwo stałe (węgiel, drewno) – na NOWOCZESNE ŹRÓDŁO CIEPŁA 

5. Instalację CO i CWU 

6. Wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła 

7. Mikroinstalację fotowoltaiczną

KORZYŚCI - CO ZYSKASZ? 

Otrzymujesz bezzwrotne dofinansowanie! 

Zapewnisz bezpieczeństwo cieplne Twoim domownikom! 

Twój ocieplony dom będzie zużywał mniej energii – mniej zapłacisz za ogrzewanie! 

Odciążysz domowy budżet, zyskując pieniądze na inne potrzeby. 

Nie martwisz się o zdrowie najbliższych z powodu chorób związanych z zanieczyszczonym powietrzem. 

Wymiana starego kotła to konieczność wynikająca z przepisów obowiązujących uchwał antysmo­gowych w poszczególnych regionach kraju. 

Nowe ogrzewanie to większy komfort życia. 

Dom po termomodernizacji to większy komfort cieplny dla Ciebie i Twojej Rodziny! 

DOTACJA KROK PO KROKU

– JAK OTRZYMAĆ DOTACJĘ?

KROK 1

Poznaj zasady programu:

• strona https://czystepowietrze.gov.pl/,

• ogólnopolska infolinia: 22 340 40 80 od ponie­działku do piątku, 8:00-16:00 (pytania dotyczące zasad programu),

• Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospo­darki Wodnej we Wrocławiu Oddział w Wałbrzychu, ul. Kolejowa 8, 58-310 Szczawno Zdrój,

• punkt konsultacyjno - informacyjny w gminie Żarów,

• okienko bankowe (w banku, który oferuje Kredyt Czyste Powietrze, zgodnie z informacjami na stro­nie https://czystepowietrze.gov.pl/ 

• przeczytaj dokumenty: program priorytetowy, re­gulamin, instrukcja wypełniania wniosku.

KROK 2

Ustal zakres niezbędnych prac w Twoim budynku:

• czy wymaga ocieplenia czyli termomodernizacji?

- możesz dostać na to dotację nawet jeśli masz już nowoczesny piec, który spełnia wymogi programu;

• czy wymaga wymiany źródła ciepła? 

- masz starego kopciucha i chcesz zainstalować nowe, zgodne z wymaganiami prawa urządzenie grzewcze.

Zamów AUDYT ENERGETYCZNY, dokument pozwoli Ci najskuteczniej wykorzystać dotację!

• możesz też skorzystać na https://czystepowietrze.gov.pl/ zakładka "Pomoc":

- z tzw. Listy ZUM - listy urządzeń i materiałów, które zostały sprawdzone przez ekspertów i mogą być dofinansowane w ramach programu,

- z kalkulatorów wyliczeń np. kalkulatora grubości izolacji.

O PROGRAMIE „CZYSTE POWIETRZE” 

„Czyste Powietrze” to program dotacyjny, którego celem jest wsparcie finansowe mieszkańców w ociepleniu ich domów jednorodzinnych (do dwóch wydzielonych lokali) i wymianie ogrzewania. Dzięki tym inwestycjom zmniejsza się zużycie energii oraz koszty ogrzewania. Zyskujesz też wyższy komfort życia i wygodę. Dzięki programowi możliwa jest termomodernizacja budynków jednorodzinnych oraz zlikwidowanie starych i nieefektywnych źródeł ciepła będących główną przyczyną zanieczyszczenia powietrza. Dostaniesz pieniądze na wymianę okien, ocieplenie ścian i dachu, nowe źródło ciepła oraz inne niezbędne prace.

TWÓJ DOM PO OCIEPLENIU I WYMIANIE ŹRÓDŁA CIEPŁA MOŻE ZUŻYWAĆ NAWET DO 70% MNIEJ ENERGII NA OGRZEWANIE!

DLA KOGO DOFINANSOWANIE? 

Z programu mogą skorzystać osoby, które posiadają dom jednorodzinny lub lokal wydzielony w ta­kim domu oraz chcą wydawać mniej na ogrzewanie, żyć komfortowo, dbać o zdrowie i środowisko.

ILE MOŻNA OTRZYMAĆ?

Ile dostaniesz dotacji? - To zależy od Twoich dochodów.

W programie obowiązuje zasada - im niższe są Twoje dochody tym wyższa dotacja.

NAJWYŻSZY POZIOM DOFINANSOWANIA:

Twój przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza: 1 090 zł * lub 1 526 zł ** lub masz ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego 

PODWYŻSZONY POZIOM DOFINANSOWANIA:

Twój przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza: 1 894 zł * lub 2 651 zł **

PODSTAWOWY POZIOM DOFINANSOWANIA

Twój roczny dochód (dochód wnioskodawcy) nie przekracza 135 tysięcy zł (w rozliczeniu rocznym pozycja PODSTAWA OBLICZENIA PODATKU)

* dochód na jedną osobę w gospodarstwie domowym, w którym jest więcej niż jedna osoba [przykład: małżeństwo zarabiające z dwojgiem dzieci: suma zarobków w tym gospodarstwie nie przekracza 4 000,00 zł, stąd na każdego członka 4-osobowej rodziny przypada nie więcej niż 1 000,00 zł 

– Twój poziom dotacji może dochodzić do 136 200,00 zł]

** dochód w gospodarstwie domowym jednoosobowym

ULGA TERMOMODERNIZACYJNA

Rozliczając PIT możesz skorzystać z ULGI TERMOMODERNIZACYJNEJ

Ulgę termomodernizacyjną można łączyć z dofinansowaniem z Czystego Powietrza. 

KROK 3

Przygotuj niezbędne dokumenty:

• księgę wieczystą lub inne dokumenty dotyczące własności budynku,

• zgodę współwłaściciela/współwłaścicieli na realizację przedsięwzięcia (jeśli dotyczy),

• zaświadczenie o dochodach wydane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie, ul. Armii Krajowej 54, 58-130 Żarów (jeśli wnioskujesz o podwyższony lub najwyższy poziom dofinansowania). 

jeśli wnioskujesz o poziom podstawowy dofinansowania – dokument potwierdzający roczny dochód wnioskodawcy (np. pit 37, pit-36, pit-28)
• zgodę współmałżonka na zaciąganie zobowiązań w ramach umowy o dofinansowanie (jeśli dotyczy),

• umowę/y z wykonawcą/mi (jeśli wnioskujesz o dotację z prefinansowaniem).

KROK 4

Wypełnij i złóż wniosek o dofinansowanie

• w formie DOTACJI lub DOTACJI z prefinansowa­niem

- wyłącznie elektronicznie 

za pośrednictwem portalu www.gov.pl i systemu GWD: https://gwd.nfosigw.gov.pl/ 

- w wersji papierowej

za pośrednictwem serwisu GWD: https://gwd.nfosigw.gov.pl/ 

wniosek wypełniasz elektronicznie, następnie drukujesz, podpisujesz ręcznie i wraz z załącznikami wysyłasz do wfośigw lub składasz do wfośigw przez gminny punkt konsultacyjno – informacyjny.

• w formie DOTACJI przeznaczonej na spłatę kre­dytu bankowego 

wniosek wypełniasz w okienku bankowym (lista banków dostępna jest na stronie https://czystepowietrze.gov.pl/).

KROK 5

Zawarcie umowy o dofinansowanie

Po pozytywnej decyzji wfośigw zostaniesz poinfor­mowany o przyznaniu dotacji przez wfośigw.

KROK 6

Zrealizuj inwestycję, złóż wnioski o płatność

Zrealizuj inwestycję i otrzymaj pieniądze. Możesz też otrzymać dofinansowanie przed realizacją in­westycji i finansować ją bezpośrednio z dotacji.