Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Aktualności Trwają prace nad przebudową...

  Aktualności

04-08-2023

Trwają prace nad przebudową skrzyżowania koła Mielęcina

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad otrzymała decyzję zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla budowy ronda na drodze krajowej nr 5 koło Mielęcina. Umożliwi to ogłoszenie w tym roku przetargu na wybór wykonawcy, który zrealizuje prace w terenie.

Kolejnym etapem jest także przejęcie terenu pod budowę ronda, którego granice zostały określone w decyzji. A to umożliwi rozpoczęcie procedury odszkodowawczej za przejmowane na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości. Postępowanie administracyjne mające na celu ustalenie wysokości odszkodowania będzie prowadził Wojewoda Dolnośląski. Powołani przez niego niezależni biegli - rzeczoznawcy majątkowi - oszacują wartość nieruchomości, co będzie podstawą do wydania decyzji odszkodowawczej. Decyzja odszkodowawcza będzie podstawą dla GDDKiA do zapłaty odszkodowań za przejęte nieruchomości.

Po wielu interwencjach samorządowców, Burmistrza Leszka Michalaka i Starosty Powiatu Świdnickiego Piotra Federowicza, GDDKiA rozpoczęła w 2021 roku działania umożliwiające przebudowę ronda, a tym samym poprawiające bezpieczeństwo na tej drodze.

W ramach całego zadania przewidziano wykonanie następujących robót: przebudowę skrzyżowania jezdni drogi krajowej nr 5 i drogi powiatowej nr 3396D, zjazdów indywidualnych wraz z przepustami, przepustu o średnicy 1000mm, teletechnicznych sieci uzbrojenia terenu, budowę oświetlenia drogowego, kanałów technologicznych, przebudowę odwodnienia drogi, wykonanie robót ziemnych, budowę elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wycinkę i nasadzenie zieleni.

Przebudowa powinna zakończyć się w 2024 roku.

Inwestycja jest finansowana ze środków budżetu państwa i Krajowego Funduszu Drogowego. 

Więcej informacji o procedurze odwoławczej znajdziecie tu.

 

Katarzyna Janik na podstawie informacji GDDKiA