Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Aktualności Fundusz Ekologii - na co można...

  Aktualności

19-09-2023

Fundusz Ekologii - na co można otrzymać dofinansowanie?

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu jeszcze do 30 września br.  przyjmuje wnioski do Programu Fundusz Ekologii.

Fundusz Ekologii - to program, którego celem  jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej, upowszechnianie wiedzy, aktywizacja społeczna, budowanie społeczeństwa obywatelskiego i kształtowanie postaw proekologicznych dzieci i młodzieży, bezpośrednio i pośrednio trafiające do odbiorcy w zakresie tematyki: przeciwdziałania emisjom, odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej, niskoemisyjnego transportu, zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Do 30 września br. trwa nabór do Programu Fundusz Ekologii. Dolnośląskie szkoły otrzymane środki mogą przeznaczyć na ekologiczne projekty m.in. na:

- Warsztaty ekologiczne dla dzieci i młodzieży
- Kampanie informacyjne i edukacyjne na temat ochrony środowiska
- Akcje sprzątania i sadzenia drzew
- Organizacja konkursów, wykładów i wydarzeń proekologicznych

O dofinansowanie starać się mogą organy prowadzące publiczną lub niepubliczną szkołę podstawową lub ponadpodstawową na terenie województwa dolnośląskiego. Każde zadanie spełniające wytyczone kryteria będzie mogło otrzymać 100 % dofinansowania w wysokości 8 tys. złotych.

Fundusz Ekologii baner

Budżet Programu wynosi 1 mln złotych. Program ma na celu podnoszenie świadomości ekologicznej, aktywizację społeczną oraz kształtowanie postaw proekologicznych wśród dzieci i młodzieży.

Zachęcamy wszystkie szkoły, które mają pomysły na ekologiczne projekty, do udziału w Programie.

Fundusz Ekologii baner

Szczegółowe informacje na temat Programu Fundusz Ekologii oraz procedury składania wniosków dostępne są na stronie: https://wfosigw.wroclaw.pl/zloz-wniosek/fundusz-ekologii/w_665,cel-programu 

Informacja: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu