Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Aktualności Strażacy otrzymali dotacje na nowy...

  Aktualności

20-09-2023

Strażacy otrzymali dotacje na nowy sprzęt

Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej funkcjonujące na terenie gminy Żarów otrzymały dotacje z programu „Mały Strażak”, który realizowany jest przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Część środków jako wkład własny w wysokości 10% otrzymanej kwoty dla każdej z OSP na realizację tego programu przekazała także gmina Żarów. Pieniądze, które trafiły do jednostek OSP z Bukowa, Żarowa, Pożarzyska, Wierzbnej, Imbramowic i Mrowin zostaną przeznaczone na zakup nowego specjalistycznego sprzętu. 

Uroczystość wręczenia promes strażakom odbyła się w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu. Gminę Żarów reprezentował zastępca burmistrza Przemysław Sikora, a promesy w imieniu druhów OSP odebrał Adrian Durma z Ochotniczej Straży Pożarnej z Mrowin. Przyznane środki stanowią dofinansowanie w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” (tzw. „Mały Strażak”). Strażacy otrzymali dotacje na realizację projektu „Zakup sprzętu/wyposażenia/środków ochrony indywidualnej służących do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP”: 

OSP Imbramowice: kwota przyznanej dotacji 19.476,00 zł

OSP Wierzbna: kwota przyznanej dotacji 20.000,00 zł

OSP Buków: kwota przyznanej dotacji 18.000,00 zł

OSP Mrowiny: kwota przyznanej dotacji 19.899,00 zł

OSP Pożarzysko: kwota przyznanej dotacji 18.387,16 zł

OSP Żarów: kwota przyznanej dotacji 19.786,50 zł 

przekazanie dotacji strażakom

To druhny i druhowie są gotowi, aby stać na straży życia, zdrowia i mienia mieszkańców. Niezależnie od pory dnia ochotnicy niosą pomoc. To bardzo ważna i bezinteresowna służba. 

Magdalena Pawlik