Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Aktualności Przypominamy o obowiązku przycinania...

  Aktualności

28-09-2023

Przypominamy o obowiązku przycinania gałęzi drzew i krzewów w ramach skrajni drogowej

Zgodnie z kodeksem cywilnym mieszkańcy powinni utrzymywać zieleń przydomową w taki sposób, żeby drzewa i krzewy nie wyrządzały szkód osobom trzecim i ich mieniu.

Pamiętajmy, że utrzymywanie zieleni przydrożnej jest nie tylko obowiązkiem zarządcy drogi, ale również należy do obowiązku właściciela nieruchomości prywatnej, zwłaszcza w sytuacji, gdy drzewa i krzewy rosną na nieruchomościach prywatnych, a ich gałęzie zwisają nad chodnikiem i jezdnią, utrudniając uczestnikom ruchu drogowego korzystanie z dróg.  

Dlatego zwracamy się z prośbą do właścicieli nieruchomości przylegających do dróg gminnych o przycięcie gałęzi drzew i krzewów do wysokości 2,5 m nad skrajnią chodnika i do 4,5 m nad skrajnią drogi. Obowiązki te wynikają z ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych oraz Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 

Jedną z podstawowych zasad zapewniających zachowanie drzew i krzewów w dobrym stanie jest ich właściwa pielęgnacja, w tym terminowe i fachowe wykonywanie cięć. Przycinanie gałęzi ma jeszcze jeden ważny aspekt – bezpieczeństwo.

Dotyczy to w dużej mierze krzewów i drzew sadzonych w obrębie tras pieszych i rowerowych. Wyrastające, w niekontrolowany sposób, poza obręb posesji stanowią duże niebezpieczeństwo, zwłaszcza dla rowerzystów czy osób słabo widzących, którzy mogą zrobić sobie krzywdę, zahaczywszy o wystającą gałąź.

gałęzie

Wszelkie zabiegi oraz cięcia drzew i krzewów posiadacz terenu powinien przeprowadzić we własnym zakresie, a jeśli nie posiada odpowiednich kwalifikacji, musi zlecić te prace fachowcom.

Drzewa i krzewy zasadzone przy chodnikach mogą w pełni cieszyć tylko wówczas, gdy są nie tylko piękne, ale i bezpieczne dla wszystkich mieszkańców.

Informacja: Referat Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Żarowie