Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Aktualności Kolejne dofinansowania na realizację...

  Aktualności

04-10-2023

Kolejne dofinansowania na realizację ważnych inwestycji

Gmina Żarów otrzymała kolejne dofinansowania na realizację ważnych i długo oczekiwanych przez naszych mieszkańców inwestycji. Wśród zadań, które będą realizowane są nie tylko inwestycje drogowe, ale także remonty i konserwacje gminnych zabytków.

Dodatkowe środki finansowe zostały przyznane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Kwota przyznanego dofinansowania to ponad 6,5 mln zł.

POZYSKANE DOFINANSOWANIA:

1. Budowa obwodnicy Pożarzyska: kwota pozyskanej dotacji 1.399.440,00 zł. W ramach inwestycji wykonana zostanie nawierzchnia asfaltowa na odcinku drogi gminnej. Wykonanie obwodnica Pożarzyska pozytywnie wpłynie na bezpieczeństwo, a także poprawi komfort poruszania się po wsi, wyprowadzając transport ciężarowy z kopalni w Siedlimowicach poza wymienione wyżej miejscowości.

obwodnica Pożarzyska

2. Wymiana opraw oświetleniowych na oprawy typu LED na terenie wsi gminy Żarów: kwota pozyskanej dotacji 1.078.000,00 zł. Przedmiotem inwestycji jest wymiana opraw oświetlenia ulicznego na terenie wsi gminy Żarów na oprawy oświetleniowe typu LED. Szacowana ilość wymienionych opraw to około 700 sztuk.

3. Budowa przejść dla pieszych wraz z zatoką przystankową przy Szkole Podstawowej w Żarowie: kwota pozyskanej dotacji 608.000,00 zł

4. Budowa przejścia pieszo-rowerowego wraz z budową chodnika w ciągi drogi gminnej nr 111896D ul. Armii Krajowej w Żarowie: kwota pozyskanej dotacji 368.000,00 zł

5. Konserwacja barokowej balustrady empory wraz ze schodami będącej elementem wyposażenia pocysterskiej kaplicy pałacowej w Zastrużu: kwota pozyskanej dotacji 209.318,33 zł. Dzięki współfinansowaniu ze środków budżetu gminy Żarów, Ministerstwa Kultury i Sztuki, zogromnym wysiłkiem społeczności parafialnej do tej pory odnowiono szereg bezcennych dzieł znajdujących się w kaplicy. Jest to ostatni element wyposażenia bogatego, barokowego wnętrza oczekujący na konserwację. 

6. Konserwacja techniczna i estetyczna drewnianej polichromowanej i złoconej ambony barokowej z kościoła parafialnego w Bukowie, gmina Żarów: kwota pozyskanej dotacji 161.363,33 zł. Remont będzie obejmował demontaż, a następnie montaż elementów ambony. Wykonanie badań stratygraficznych. Mechaniczne oczyszczanie z kurzu i brudu. Dorzeźbienie brakujących elementów formy rzeźbiarskiej. Rekonstrukcję złoceń i srebrzeń wykonanych w technice oryginału i wiele innych czynności.

Kościół w Bukowie

7. Remont podestu pod ławkami z wymianą podestu drewnianego oraz wykonanie i montaż ławek w kościele w Imbramowicach: kwota pozyskanej dotacji 129.318,34 zł. Planowany remont będzie obejmował demontaż całego rzędu ławek, roboty rozbiórkowe, ułożenie podłogi pod ławkami z desek wraz z zabezpieczeniem przed korozją biologiczną i pożarem, wykonanie nowych ławek oraz ich montaż.

8. Budowa drogi gminnej w Żarowie pomiędzy ul. Wiejską i Górniczą wraz z przebudową drogi gminnej ul. Górniczej (110853D) i Piastowskiej (110850D). Kwota pozyskanej dotacji 2.666.456,80 zł.

doga przy Górniczej i Piastowskiej w Żarowie