Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Aktualności Rozwiąż kurs e-learningowy i wygraj...

  Aktualności

24-10-2023

Rozwiąż kurs e-learningowy i wygraj jedną z 50 hulajnóg ufundowanych przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Po raz piąty Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza dzieci rolników do udziału w kursie e-learningowym pt. „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”.

Kurs w nowoczesnej formie przybliża wiedzę o zagrożeniach wypadkowych w gospodarstwach rolnych, a także uczy prawidłowych zachowań podczas przebywania na terenie obejścia. Wśród uczestników, którzy ukończą szkolenie i prześlą swoje zgłoszenie rozlosujemy nagrody. W działaniu mogą uczestniczyć dzieci urodzone w latach 2009 –2017.

Aby wziąć udział w losowaniu nagród należy:

1. zrealizować kurs dostępny na stronie internetowej prewencja.krus.gov.pl  i rozwiązać test końcowy;

Uwaga! Dane uczestnika należy wpisać przed rozpoczęciem realizowania szkolenia.

2. pobrać certyfikat ukończenia kursu oraz formularz zgłoszeniowy;
3. przesłać do 6 listopada 2023 r. certyfikat oraz wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy pocztą tradycyjną na adres: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, al. Niepodległości 190, 00-608 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: hulajnoga@krus.gov.pl  z dopiskiem w tytule: „Kurs e-learningowy dla dzieci”.

KRUS plakat

Kurs oraz losowanie hulajnóg jest elementem kampanii prewencyjnej KRUS „Rola rolnika by upadku unikał” – pod tym hasłem Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego prowadzi działania prewencyjne na rzecz zmniejszenia liczby wypadków z grupy „upadek osób”, do których najczęściej dochodzi podczas pracy w gospodarstwach rolnych. Wypadki przy pracy nie są dziełem przypadku. Często stanowią kumulację nieprawidłowości w środowisku pracy. Z analiz Kasy wynika, że do zdarzeń z grupy upadek osób dochodziło głównie wskutek, m.in.: złego stanu nawierzchni podwórzy (nierówne, śliskie, grząskie); nieużywania odpowiedniego obuwia roboczego; niedostatecznej koncentracji uwagi na wykonywanej czynności; niekorzystania lub nieprawidłowego sposobu wchodzenia i schodzenia z drabin, podestów i rusztowań podczas pracy na wysokości a także nieprawidłowego sposobu wchodzenia i schodzenia z maszyn rolniczych i przyczep. Większości wypadków przy pracy można zapobiec, jeśli zostaną wcześniej podjęte odpowiednie działania prewencyjne. Warto pamiętać, że poprawa bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie rolnym nie zawsze wiąże się z koniecznością angażowania dużych środków finansowych. Bardzo często wystarczy świadomość zagrożeń występujących w gospodarstwie oraz konsekwentne ich eliminowanie. Bezpieczeństwo jest bezcenną wartością i integralnym elementem dobrze prowadzonego gospodarstwa. PAMIĘTAJ! Wiedza i niewielkie zmiany organizacyjne zmniejszają ryzyko wystąpienie wypadku. Aby podnieść poziom bezpieczeństwa w pracy należy zadbać przede wszystkim o wyrównanie i utwardzenie podwórza gospodarstwa oraz o odprowadzenie wód opadowych. Zimą należy dbać o trakty komunikacyjne w obrębie gospodarstwa poprzez odśnieżanie ich na bieżąco, posypywanie piaskiem, utrzymanie ładu i porządku. Podczas korzystania z maszyn rolniczych i przyczep należy korzystać z drabinek i podestów na nich zamontowanych, zachowując zasadę trzech punktów kontaktu – nie powinno się wchodzić na przyczepę po jej dyszlu lub wyskakiwać z ciągnika. Ważnym elementem dbania o bezpieczeństwo pracy jest stosowanie odpowiednio dobranych do istniejącego zagrożenia środków ochrony indywidualnej. Przy doborze odpowiedniego obuwia roboczego należy rozważyć występujące czynniki ryzyka – to jest śliskość, nierówność podłoża, ryzyko stłuczenia lub zmiażdżenia stopy, zagrożenie przebiciem , ryzyko przecięcia, szkodliwe substancje chemiczne, porażenie prądem lub inne zagrożenia charakterystyczne dla danego środowiska pracy. Prawidłowo przeprowadzona analiza i ocena zagrożeń na stanowisku pracy umożliwia określenie wymagań co do rodzaju materiałów, cech konstrukcyjnych oraz kategorii ochronnej obuwia. Zawsze należy używać wygodnego i bezpiecznego obuwia z podeszwą antypoślizgową i usztywnieniem kostki oraz zabezpieczeniem palców. Istotną rzeczą jest dbanie o odpowiednią konserwację i czyszczenie obuwia ochronnego. Zabrudzone obuwie zaraz po użyciu musi zostać wyczyszczone, wysuszone i ewentualnie zdezynfekowane.

Informacja: KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO, PLACÓWKA TERENOWA W ŚWIDNICY