Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Aktualności Mniej azbestu w naszej gminie

  Aktualności

25-10-2023

Mniej azbestu w naszej gminie

W ramach tegorocznego zadania „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Żarów” do 08 sierpnia 2023 r. odebrano i unieszkodliwiono 4,54 Mg (ton) odpadów zawierających azbest.

Zadanie zrealizowano przy wsparciu finansowym NFOŚiGW i WFOŚiGW we Wrocławiu (40 % kosztów kwalifikowanych), pozostałe środki pochodziły z środków własnych Wnioskodawców.

W przyszłym roku i kolejnych planuje się następne zbiórki odpadów zawierających azbest.

Zgodnie z krajowym Programem Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 planuje się do końca 2032 r.:

1. Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest; 
2. Minimalizację negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu na terytorium kraju; 
3. Likwidację szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko. 

 

Usuwanie wyrobów zawierającuch azbest

Usuwanie wyrobów zawierającuch azbest
Usuwanie wyrobów zawierającuch azbest
Usuwanie wyrobów zawierającuch azbest
Usuwanie wyrobów zawierającuch azbest
Usuwanie wyrobów zawierającuch azbest