Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Aktualności Fragmenty żelaznego mostu z Łażan...

  Aktualności

21-11-2023

Fragmenty żelaznego mostu z Łażan zostaną wpisane do rejestru zabytków

Ocalałe części dawnego mostu w Łażanach niebawem zostaną wpisane do rejestru zabytków. Zakończyły się już prace przy opracowywaniu dokumentacji zachowanych fragmentów mostu, co było niezbędnym krokiem, aby ten unikatowy zabytek został wpisany do rejestru zabytków, a następnie wyeksponowany na terenie naszej gminy.

Zastępca burmistrza Przemysław Sikora oraz archeolog Bogdan Mucha z Żarowskiej Izby Historycznej spotkali się z dr inż. Przemysławem Jakielem z Politechniki Opolskiej, aby omówić dalsze działania związane z realizacją tego projektu. Podczas spotkania dr inż. Przemysław Jakiel z Politechniki Opolskiej przekazał na ręce zastępcy burmistrza Przemysława Sikory kompletną dokumentację zachowanych elementów mostu, która sporządzona została w ramach umowy współpracy pomiędzy Gminą Żarów a Politechniką Opolską oraz jeden z odnalezionych i wstępnie zakonserwowanych elementów konstrukcji mostowej. Przekazana dokumentacja to karty zabytków ruchomych sporządzone każda dla każdego elementu mostu. 

most na starej fotografii

- Gmina Żarów kontynuuje udaną współpracę z Politechniką Opolską w sprawie wpisania ocalałych elementów żelaznego mostu z Łażan do rejestru zabytków ruchomych oraz ich ekspozycji na terenie miasta. Działania przy realizacji projektu „Renowacja i ekspozycja elementów żeliwnego mostu łukowego w Łażanach przez rzekę Strzegomkę” zostały zapoczątkowane kilka lat wcześniej. Politechnika Opolska to godny zaufania i poważny partner w realizowanym przedsięwzięciu. To właśnie dziełem tamtejszych ekspertów jest dokumentacja techniczna ocalałych elementów wspomnianego mostu oraz wstępny projekt ich ekspozycji. W tym właśnie zakresie podpisana została umowa współpracy pomiędzy Gminą Żarów a Politechniką Opolską. Przekazana dokumentacja techniczna jest niezbędnym ogniwem w dalszej procedurze urzędowej oraz konserwatorskiej, której rezultatem będzie ekspozycja zachowanych elementów łażańskiego mostu - mówi Bogdan Mucha z Żarowskiej Izby Historycznej.

spotkanie z profesorem z Politechniki Opolskiej

- Dla nas i naszych mieszkańców to bardzo ważne, aby tak cenne znalezisko zostało uznane za zabytek, a następnie wpisane do rejestru. Kolejne spotkanie z dr inż. Przemysławem Jakielem było okazją do omówienia spraw związanych z zapewnieniem tym elementom stosownego statutu, jak również ich przyszłej ekspozycji na terenie naszego miasta. Dziękuję za zaangażowanie i współpracę przy realizacji tego istotnego projektu – dopowiada zastępca burmistrza Przemysław Sikora.

W lipcu, z udziałem dr inż. Przemysława Jakiela, zastępcy burmistrza Przemysława Sikory oraz Bogdana Muchy z ŻIH została przeprowadzona akcja dokumentacyjna elementów mostu. 

spotkanie z profesorem z Politechniki Opolskiej

Magdalena Pawlik na podstawie informacji z UM Żarów oraz Żarowskiej Izby Historycznej