Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Aktualności KRUS I PIP zorganizowali spotkanie...

  Aktualności

07-12-2023

KRUS I PIP zorganizowali spotkanie dla rolników

Pracownicy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz Państwowej Inspekcji Pracy we wtorek, 5 grudnia spotkali się z rolnikami gminy Żarów na świetlicy wiejskiej w Łażanach, aby promować zasady ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym.

Tematem przewodnim szkolenia było bezpieczeństwo pracy przy stosowaniu środków ochrony roślin. Podczas spotkania przedstawiono zasady ochrony środowiska i omówiono skutki niewłaściwego stosowania i magazynowania w gospodarstwie rolnym niebezpiecznych substancji, np. środków ochrony roślin, nawozów, paliw itp. Spotkanie zakończył konkurs wiedzy o BHP, w którym troje najlepszych uczestników otrzymało nagrody zwiększające bezpieczeństwo pracy ufundowane przez OR KRUS we Wrocławiu. Laureatom Paniom: Danucie Gadzinie, Krystynie Faruń i Marii Tomaszewskiej gratulujemy wiedzy.

„Bezpiecznie z niebezpiecznymi substancjami” – to hasło nowej kampanii prewencyjnej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, która ma na celu popularyzowanie wiedzy dotyczącej zapobiegania skutkom niewłaściwego stosowania i magazynowania w gospodarstwie rolnym niebezpiecznych substancji np. środków ochrony roślin, nawozów, paliw itp. oraz zasad dotyczących ochrony środowiska naturalnego.

Intensyfikacja produkcji rolniczej, zmiany w technologii uprawy roślin i hodowli zwierząt spowodowały, że substancje niebezpieczne są magazynowane i stosowane w dużych ilościach. Każdy z wymienionych wyżej środków produkcji niewłaściwie użyty, magazynowany czy transportowany może stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi i zwierząt, jak również negatywnie oddziaływać na inne pożyteczne organizmy żywe, ponieważ środki te zawierają wiele substancji toksycznych. Niestety rolnicy często bagatelizują zasady bezpieczeństwa pracy podczas ich stosowania – narażają w ten sposób życie i zdrowie nie tylko własne, ale także osób postronnych. Najgroźniejsze są zatrucia ostre wywołane jednorazowym wchłonięciem dużej dawki preparatu. W innych przypadkach skutki oddziaływania tych substancji to zatrucia przewlekle, powstające na skutek kumulowania się w organizmie małych dawek substancji niebezpiecznych przez dłuższy okres czasu. Ich efektem są problemy zdrowotne ujawniające się po upływie nawet kilku czy kilkunastu lat, niezwykle trudne do identyfikacji i powiązania objawów z ekspozycją na działanie szkodliwych substancji w przeszłości.

spotkanie z rolnikami w Łażanach

Poprzez kampanię Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego włącza się w popularyzowanie wiedzy o tych zagrożeniach i sposobach ochrony środowiska wśród mieszkańców wsi.

10 PODSTAWOWYCH ZASAD BEZPIECZNEGO STOSOWANIA NIEBEZPIECZNYCH SUBSTANCJI:

I. Pozyskiwanie ich zgodnie z prawem, z legalnych źródeł.
II. Obowiązkowe zapoznanie się z etykietą produktu i bezwzględne stosowanie się do zamieszczonych tam zaleceń. 
III. Magazynowanie zgodnie ze wskazaniami producentów i dostawców, w odpowiednich miejscach i na właściwym podłożu, z dala od źródeł wody, oddziaływania skrajnych temperatur, promieni słońca i opadów atmosferycznych.
IV. Odpowiednie oznakowanie miejsca ich przechowywania.
V. Ograniczenie dostępu do tych substancji osobom postronnym, przede wszystkim dzieciom. 
VI. Wykorzystywanie ich zgodnie ze wskazaniami i w dawkach zalecanych przez producenta.
VII. Stosowanie ochron pracy podczas kontaktu z substancjami niebezpiecznymi.
VIII. Prawidłowe postępowanie z resztką preparatu i opakowaniem po jego zużyciu.
IX. Informowanie osób postronnych o miejscach, na  których zastosowano niebezpieczne preparaty (okres prewencji).
X. Postępowanie na wypadek przypadkowego spożycia, kontaktu oraz zatrucia niebezpieczną substancją. 

Po więcej informacji na temat zasad stosowania i składowania niebezpiecznych substancji zapraszamy na stronę internetową Kasy www.gov.pl/krus  do sekcji „kampanie prewencyjne”.

Informacja: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego