Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Aktualności Bezpłatne porady specjalistów

  Aktualności

09-01-2024

Bezpłatne porady specjalistów

W siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w ramach punktu konsultacyjnego prowadzone jest bezpłatne poradnictwo specjalistyczne, skierowanie do dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców gminy Żarów, a w szczególności do osób dotkniętych przemocą domową, uzależnionych bądź zagrożonych uzależnieniem od alkoholu i narkotyków oraz członków ich rodzin.

W 2024 roku dyżur pełni:

- psycholog – wtorek w godz. 15.00 - 18.00 - udzielanie poradnictwa i indywidualnych konsultacji psychologicznych, wstępna diagnoza, interwencja kryzysowa, terapia krótkoterminowa, praca z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. 

- specjalista pracy socjalnej (trener treningu zastępowania agresji) - wtorek w godz. 15.30 - 17.30, prowadzenie indywidualnych konsultacji dla osób stosujących przemoc domową.

- specjalista przeciwdziałania przemocy w rodzinie - środa w godz. 15.30 - 17.30, prowadzenie indywidualnych konsultacji dla osób dotkniętych przemocą domową.

- terapeuta uzależnień w zakresie uzależnienia od narkotyków – pierwsza środa miesiąca w godz. 14.00 - 17.00, wstępna diagnoza, udzielanie poradnictwa i indywidualnych konsultacji terapeutycznych dla osób uzależnionych od narkotyków i zagrożonych uzależnieniem, wstępna diagnoza, pomoc osobom współuzależnionym, konsultacje dla rodzin osób uzależnionych. 

- radca prawny – czwartek w godz. 16.00 – 18.00 – świadczenie poradnictwa oraz konsultacji indywidualnych w zakresie prawa cywilnego, rodzinnego i prawa pracy. Radca prawny w ramach konsultacji nie pisze pism procesowych ani nie reprezentuje stron przed sądami i organami administracji publicznej. 

- terapeuta uzależnień – piątek w godz. 12.00 – 15.00 – wstępna diagnoza, udzielanie poradnictwa i indywidualnych konsultacji terapeutycznych dla osób nadużywających alkoholu bądź uzależnionych od alkoholu, pomoc osobom współuzależnionym, konsultacje dla rodzin osób z problemem alkoholowym.

Na konsultację należy umówić się osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie, ul. Armii Krajowej 54 (pokój nr 3) bądź telefonicznie pod nr 74 306 70 17 lub 74 858 07 45. Osoby niepełnoletnie na pierwszą konsultację muszą zgłosić się z rodzicem/opiekunem prawnym. 

Informacja: Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie