Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Aktualności ZREALIZOWANE INWESTYCJE W 2023 ROKU

  Aktualności

23-01-2024

ZREALIZOWANE INWESTYCJE W 2023 ROKU

Za nami rok 2023, który minął błyskawicznie. Miniony rok w naszej gminie to przede wszystkim kontynuacja kolejnych zadań inwestycyjnych.

Nowe drogi, wybudowane chodniki, bezpieczne przejścia dla pieszych, remonty zabytków, budowa kolejnych placów zabaw, wymiana oświetlenia – to inwestycje, które wpłynęły na poprawę życia mieszkańców. W 2023r. dzięki pozyskanym przez gminę środkom finansowym w wysokości ponad 70 milionów złotych zrealizowaliśmy wiele ważnych inwestycji. Część zadań zostało już zakończonych, a inne będą kontynuowane również w 2024r. Czekamy także na rozstrzygnięcie kolejnych naborów wniosków.

Rewitalizacja stawu i parku miejskiego w Żarowie

Bez wątpienia jednymi z największych zadań, które prowadziliśmy w 2023r. była rewitalizacja stawu i parku miejskiego w Żarowie. Były to inwestycje, prowadzone w ramach projektu „Rewitalizacja terenów zielonych na obszarze miasta Żarów”, na które pozyskaliśmy 4,5 mln zł dofinansowania z Rządowego Programu Fundusz Polski Ład. Staw po rewitalizacji zmienił swój wygląd. Nowe ławki, alejki, oświetlenie, a nawet zagospodarowane miejsce do zabawy dla naszych najmłodszych mieszkańców, pływający pomost i liczne nasadzenia wpłynęły na poprawę estetyki tego miejsca. Prace kontynuujemy jeszcze w Parku Miejskim, ale możemy Państwa zapewnić, że będzie to kolejne miejsce na terenie naszego miasta, które zachęci do odwiedzin i spacerów. W zakresie robót budowlanych wyremontowano tutaj istniejące alejki, w tym Aleję Dębową, przebudowano drogę przy pałacu, ukształtowano górkę saneczkową, odtworzono staw suchy wraz z kładką, powstała toaleta wraz z instalacjami wod-kan., zlikwidowano scenę oraz nawierzchnię betonową pod sceną, a w jej miejscu powstała altana drewniana z naturalną nawierzchnią, zamontowano obiekty małej architektury (ławki, kosze na śmieci itp.), zainstalowano oświetlenie parkowe oraz kamery monitoringu. Wykonane zostały także nowe nasadzenia. Koszt remontu stawu i parku wyniósł 5.261.053,10 złotych. 

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. UNICEF w Imbramowicach

Nie zapomnieliśmy również o remontach szkolnych budynków, a jedną z ważniejszych inwestycji oświatowych była termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. UNICEF w Imbramowicach. W 2023r. zakończył się pierwszy etap prac termomodernizacji i szkoła zmieniła swój wygląd, ma nową instalację grzewczą, okna, drzwi. Jest nowoczesna i przyjazna środowisku. W ramach tej inwestycji wymieniliśmy piec, to było główne zadanie, aby wymienić stare piece stałopalne na węgiel, zastąpiliśmy je ekologiczną i ekonomiczną pompą ciepła. Ponadto wymieniliśmy także wszystkie instalacje elektryczne oraz oświetlenie na oświetlenie ledowe, wyremontowaliśmy również wszystkie sale lekcyjne i toalety, odmalowaliśmy pomieszczenia, wykonaliśmy lamperie, wymieniliśmy podłogi. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 5.081.085,19 złotych. Termomodernizacja budynku szkoły finansowana była ze środków budżetu gminy Żarów oraz pozyskanego dofinansowania w wysokości 4.900.00,00 zł z Funduszu Rządowego Polski Ład: Program Inwestycji – PGR. I nie stawiamy tutaj kropki, bowiem w tym roku zrealizujemy kolejny etap prac, w ramach którego budynek szkoły zostanie ocieplony i zmieni również swój wygląd zewnętrzny.

Przebudowa dróg przy ul. Wiosennej, Jaworowej, Topolowej w Żarowie

W 2023r. zakończyły się prace przy przebudowie dróg przy ul. Wiosennej, Jaworowej, Topolowej w Żarowie. W ramach inwestycji przebudowaliśmy i rozbudowaliśmy również skrzyżowanie ul. Wiosennej, Jaworowej, Jarzębinowej i Pogodnej w Żarowie. Oprócz nowych nawierzchni drogowych, powstały w tym rejonie także bezpieczne przejścia dla pieszych, chodniki i zainstalowano nowe lampy oświetleniowe. Całkowity koszt inwestycji to kwota 3.450.058,33 złotych. Gmina Żarów na modernizację dróg pozyskała dofinansowanie w wysokości 1.157.044,50 złotych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Pozostała część środków to wkład finansowy z budżetu gminy Żarów.

Wyremontowana droga gminna w Mielęcinie

Do użytku mieszkańców oddaliśmy także fragment drogi gminnej w Mielęcinie. Inwestycja była realizowana w ramach zadania „Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą” i finansowana wyłącznie ze środków budżetu gminy Żarów. Koszt zadania wyniósł 120.752,18 złotych. 

Remonty zabytków wpisanych do rejestru zabytków

Zabytki to nasza spuścizna historyczna, dlatego dbamy i odnawiamy je każdego roku. W 2023r. przekazaliśmy ze środków budżetu gminy Żarów 260.000 zł dla parafii w Imbramowicach (renowacja wraz z zabezpieczeniem przed degradacją kompletu pięciu barokowych lichtarzy stanowiących elementy wystroju neogotyckiej kaplicy mszalnej p.w. św. Antoniego w Pyszczynie oraz remont płyty posadzkowej i podestu pod ławkami w Kościele parafialnym p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Imbramowicach – Etap I), parafii w Bukowie (konserwacja malowideł z przedstawieniem czterech Ewangelistów oraz Trójcy Świętej w kaplicy bocznej w Kościele p.w. Stanisława B.M w Bukowie oraz roboty budowlane we wnętrzu Kościoła p.w. św. Józefa w Pożarzysku polegające na wykonaniu szpachli wykończeniowej ścian oraz wykonaniu nowej powłoki malarskiej) i Koła Gospodyń Wiejskich „Nasz Buków” w Bukowie (renowacja figury św. Jana Nepomucena w Bukowie).

Place zabaw oddane do użytku najmłodszych

Najmłodsi mieszkańcy naszej gminy mogą korzystać z nowych, kolorowych i bezpiecznych placów zabaw, które zostały oddane do ich użytku. Nowe tereny rekreacyjne oraz place zabaw powstały przy ul. Wierzbowej w Żarowie (koszt zadania to kwota 126 198,00 złotych, dofinansowanie 40.723,00 złotych) oraz przy ul. Spokojnej w Bukowie (koszt zadania to kwota 469.000,00 złotych, dofinansowanie 300.000,00 złotych). Miejsca te zyskały także nowy wizerunek dzięki przebudowie skwerów, gdzie dostawiono nowe ławki, zamontowano oświetlenie, powstała nowa wiata rekreacyjna czy wyremontowano ścieżki i chodniki. Plac zabaw przy ul. Wierzbowej w Żarowie doposażony został w nowe oraz bezpieczne urządzenia zabawowe. Powstała również tutaj siłownia zewnętrzna, boisko do badmintona, wykonano ścieżki, zamontowano kosze na śmieci i ławki, nasadzona została zieleń. 

Inwestycje na Żarowskiej Podstrefie Ekonomicznej 

W 2022r. rozpoczęliśmy prace na Żarowskiej Podstrefie Ekonomicznej w ramach projektu „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Żarowie”. Zadanie było kontynuowane także w 2023r. Koszt przedsięwzięcia wyniósł 5.004.848,63 zł. Inwestycja finansowana była ze środków budżetu gminy Żarów oraz pozyskanego przez gminę dofinansowania z Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej w wysokości 2.999.537,12 zł. Inwestycje polegały na budowie sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej oraz rurociągu tłocznego, przepompowni ścieków sanitarnych wraz z jej zasileniem. W ramach zadania powstała także droga z nową nawierzchnią asfaltową przy ul. Magazynowej. Gmina Żarów pozyskała również środki finansowe na wykup tych terenów, a następnie sprzedaż przedsiębiorcom. Dzięki właśnie takim inwestycjom Żarowska Podstrefa Ekonomiczna rozwija się w dobrym kierunku. Powstające nowe zakłady to nie tylko nowe miejsca pracy dla mieszkańców, ale również podatki, które zasilają budżet gminy Żarów, a to oznacza, że możemy realizować więcej inwestycji. 

Zebrała Magdalena Pawlik na podstawie informacji z Referatu Inwestycji UM Żarów