Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Aktualności Rekrutacja do żłobka i przedszkola

  Aktualności

12-02-2024

Rekrutacja do żłobka i przedszkola

Bajkowe Przedszkole oraz Żłobek Miejski „Bajkowa Kraina” rozpoczynają nabór dzieci do przedszkola i żłobka. Poniżej harmonogram rekrutacji na rok 2024/2025 do przedszkola i żłobka miejskiego w Żarowie:

Żłobek „Bajkowa Kraina” w Żarowie

- wydawanie wniosków o przyjęcie dziecka do żłobka i złożenie wniosku o przyjęcie do żłobka wraz z dokumentami (w dniach 12.02.2024-29.02.2024)

- posiedzenie komisji rekrutacyjnej oraz weryfikacja wniosków (07.03.2024)

- podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do żłobka (07.03.2024)

- do żłobka przyjmowane są dzieci od 1 do 3 lat.

- dokumenty rekrutacyjne na rok szkolny 2024/2025 można pobrać od 12 lutego 2024r. ze strony internetowej: http://zlobekzarow.szkolnastrona.pl/  albo w wejściu do żłobka/przedszkola, w Żarowie ul. Łokietka 14

- dokumenty można dostarczyć do 29 lutego 2024r. do godz. 15.00:

1. wrzucić do skrzynki „Rekrutacja do Żłobka Miejskiego Kraina 2024/2025” w wejściu do żłobka/przedszkola w zaklejonej, podpisanej kopercie/adresat, nadawca/

2. złożyć w sekretariacie przedszkola

Bajkowe Przedszkole w Żarowie

- złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (w dniach 12.02.2024-29.02.2024, postępowanie uzupełniające 03.04.2024 -12.04.2024)

- weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (termin w postępowaniu rekrutacyjnym: do 07.03.2024r., postępowanie uzupełniające: do 17.04.2024r.)

- podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych (w dniu 08.03.2024, postępowanie uzupełniające 19.04.2024)

- potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia (w dniach 11.03.2024 – 30.03.2024, postępowanie uzupełniające 22.04.2024 – 26.04.2024)

- podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych (w dniu 25.03.2024, postępowanie uzupełniające 29.04.2024)

- do przedszkola przyjmowane są dzieci od 3 do 5 lat

- wnioski te składać będą rodzice, których dzieci nie uczęszczały do przedszkola. Rodzice, których dzieci już uczęszczają do danego przedszkola i chcą, aby dzieci w dalszym ciągu tam uczęszczały od 05 lutego do 09 lutego 2024 roku składają deklarację o kontynuacji wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu.

- Dokumenty rekrutacyjne można pobrać od 12 lutego 2024r. ze strony internetowej: http://przedszkolezarow.szkolnastrona.pl/ zakładka „Rekrutacja” lub w wejściu do przedszkola, w Żarowie ul. Łokietka 14, a dostarczyć do 29 lutego 2024r., do godz. 15.00: 

1)  wrzucić do skrzynki „Rekrutacja do przedszkola 2024/2025”, w wejściu do przedszkola, w zaklejonej, podpisanej kopercie /adresat, nadawca/.

2) do sekretariatu Bajkowego Przedszkola w Żarowie

Informacja: Bajkowe Przedszkole w Żarowie