Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Aktualności Podpisaliśmy list intencyjny w...

  Aktualności

07-03-2024

Podpisaliśmy list intencyjny w sprawie utworzenia spółdzielni energetycznej

Na terenie gminy Żarów ma powstać spółdzielnia energetyczna. Burmistrz Leszek Michalak oraz zastępca burmistrza Przemysław Sikora, prezes Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie Grzegorz Osiecki, dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie Tomasz Pietrzyk oraz wiceprezes zarządu Zakładu Usług Technicznych w Stroniu Śląskim Michał Polilejko podpisali list intencyjny dotyczący nawiązania współpracy w celu utworzenia spółdzielni energetycznej na terenie gminy Żarów.

- Podpisanie listu intencyjnego jest pierwszym i najważniejszym krokiem do zarejestrowania spółdzielni energetycznej, której celem będzie produkcja energii elektrycznej. Spółdzielnia jest rozwiązaniem pozwalającym znacząco obniżyć koszty zakupu energii elektrycznej na nasze gminne, lokalne potrzeby takie jak: oświetlanie ulic, zasilanie szkół, instytucji czy obniżenie kosztów ogrzewania budynków obsługiwanych przez żarowską ciepłownię – mówi burmistrz Leszek Michalak. I dodaje – to idealny czas na takie przedsięwzięcie, bo już za chwilę pojawią się znaczące środki z unijnych dotacji na tego typu działania, a to jedyny sposób, aby zabezpieczyć gminę i mieszkańców przed drastycznymi zwyżkami kosztów energii elektrycznej i cieplnej.


- Tuż po zakończeniu sezonu grzewczego żarowska Ciepłownia będzie przebudowywać system instalacji grzewczej. Planujemy kompleksową modernizację sieci ciepłowniczej i całkowite odejście od węgla. Ciepło będzie produkowane w kogeneracji z wykorzystaniem gazu ziemnego. Ponadto, po wyburzeniu budynku oraz starej instalacji w planach Ciepłowni jest również zainstalowanie farmy fotowoltaicznej. Będzie to rozwiązanie zdecydowanie ekologiczne, które wpłynie także pozytywnie na nasze środowisko i jakość powietrza. W tej chwili przygotowujemy całą dokumentację dotyczącą założenia spółdzielni i wniosek o jej rejestrację. Mamy już także ważne pozwolenie na budowę nowej instalacji, a nasz wniosek o dofinansowanie tej inwestycji w ramach programu priorytetowego „Kogeneracja Powiatowa” otrzymał już pozytywną ocenę formalną. Podjęliśmy decyzję o założeniu spółdzielni energetycznej w związku z kompleksową modernizacją żarowskiej ciepłowni oraz w celu poprawy efektywności energetycznej, zmniejszenia ilości zanieczyszczeń, które trafiają do środowiska oraz stabilizacji cen za energię. W praktyce oznacza to, że spółdzielnia energetyczna będzie producentem energii elektrycznej. Efektem tego będzie tańsza energia elektryczna dla gminy Żarów, jej jednostek, instytucji, szkół, przedszkola czy mieszkańców. W związku z przebudową instalacji grzewczej naszej ciepłowni i przejściem na ogrzewanie gazowe, nie planujemy wzrostu cen za ogrzewanie dla mieszkańców żarowskiego osiedla, którym Ciepłownia dostarcza ciepło – wyjaśnia wiceprezes zarządu Zakładu Usług Technicznych w Stroniu Śląskim Michał Polilejko.

Tańsza energia elektryczna dla żarowskich instytucji, szkół, przedszkola, jednostek i mieszkańców to bardzo dobra informacja dla naszej gminy.

- Najważniejszymi celami spółdzielni energetycznej jest zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego i zyskanie przez gminę niezależności energetycznej, a co za tym idzie dostępu do tańszej energii dla jej odbiorców. Takie rozwiązanie pozwoli również na znaczne ograniczenie kosztów, ponieważ nie będzie opłat z tytułu rozliczania energii ze sprzedawcą i opłaty dystrybucyjnej. Dzięki korzystnym systemom rozliczeniowym i zniesieniu wielu opłat zmniejszy się wartość rachunków za prąd, a w dzisiejszych niełatwych czasach to cel niezwykle istotny. Każde zaoszczędzone środki finansowe to realne pieniądze, które będą przeznaczane na ważne dla naszych mieszkańców inwestycje – mówi zastępca burmistrza Przemysław Sikora.

Spółdzielnia energetyczna będzie mogła również pozyskiwać środki unijne na dalszą rozbudowę instalacji odnawialnych źródeł energii, w tym na planowaną budowę farmy fotowoltaicznej. Będziemy Państwa na bieżąco informować o kolejnych etapach powstania spółdzielni energetycznej na terenie naszej gminy. 

Magdalena Pawlik