Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Aktualności Święto wszystkich sołtysów

  Aktualności

19-03-2024

Święto wszystkich sołtysów

Sołtys – jak można nazwać go inaczej? Człowiek orkiestra, menadżer, złota rączka, ktoś od wszystkiego... Na wsi każdy zna go osobiście. To po prostu ktoś, komu można zaufać i powierzyć wspólne sprawy.

Z okazji Dnia Sołtysa burmistrz Leszek Michalak, zastępca burmistrza Przemysław Sikora oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Żarowie złożyli naszym gospodarzom wsi najserdeczniejsze życzenia i wręczyli upominki. Sołtysi odebrali również podziękowania za dotychczasową i pełną poświęcenia pracę na rzecz swojego sołectwa.

- Sołtys to osoba, której ufa społeczeństwo. Ludzie ze swoimi problemami w pierwszej kolejności zwracają się właśnie do sołtysów, dlatego Wasza rola jest tak ważna. Jesteście ludźmi doświadczonymi, potraficie sobie radzić z rozwiązywaniem problemów społeczności lokalnej, tak, by mieszkańcy byli zadowoleni. Dziękujemy za współpracę i życzymy w tym szczególnym dniu, by wasza praca w terenie była doceniona przez społeczeństwo i by problemów do rozwiązywania było jak najmniej – życzyli burmistrz Leszek Michalak wraz z zastępcą burmistrza Przemysławem Sikorą. 

Niespodzianką dla wszystkich sołtysów był Sołecki Turniej w kręgle, któremu, jak zawsze towarzyszyła dobra zabawa. Turniej wyłonił zwycięzców, choć nie o rywalizację tutaj chodziło, tylko o wspólną integrację. Puchary wywalczyli sołtysi Łażan (I miejsce sołtys Łażan Armand Toporowski), Mielęcina (II miejsce sołtys Mielęcina Iwona Świętak) i Wierzbnej (III miejsce sołtys Wierzbnej Mariusz Bryła).

Na terenie gminy Żarów pracuje siedemnastu sołtysów, a wśród nich funkcję tę pełni 8 pań i 9 panów. Do ich obowiązków należy głównie pobór podatków od mieszkańców, organizacja zebrań wiejskich, uczestnictwo w naradach sołtysów, spotkaniach i uroczystościach gminnych, przekazywanie ważnych informacji z gminy, zarządzanie funduszem sołeckim oraz organizacja życia społecznego na wsi.

- Ludzie zwracają się do sołtysów z różnymi sprawami, są to sprawy bieżące i prywatne. Jestem społecznikiem, a bycie sołtysem to satysfakcja z osiągniętych celów i ukończonych projektów, dzięki którym nasza wieś staje się piękniejsza – mówił sołtys Marcinowiczek Eugeniusz Bernatowicz. 

- Bycie sołtysem to nie jest łatwa funkcja. Mieszkańcy zwracają się do nas z różnymi problemami, które staramy się wspólnie rozwiązywać. Z tego miejsca chciałbym podziękować wszystkim mieszkańcom za czynny udział w życiu naszego sołectwa. Razem możemy zdecydowanie więcej – mówił sołtys Łażan Armand Toporowski.

Za współpracę, zaangażowanie i okazywaną pomoc nasi sołtysi złożyli podziękowania na ręce burmistrza Leszka Michalaka, który kończy w tym roku swoją kadencję na stanowisku Burmistrza Miasta Żarów. 

- To był dla mnie wielki zaszczyt współpracować z sołtysami. Dziękuję za Państwa pełną poświęcenia pracę na rzecz swojego sołectwa i mieszkańców. Praca sołtysa jest pracą niezwykle odpowiedzialną i trudną. Sołtysi wywiązali sie z niej wzorowo. Dzięki temu, udało nam się wspólnie zrealizować wiele inwestycji. Praca ze wszystkimi sołtysami w minionej kadencji była dla mnie zaszczytem - dziękował sołtysom burmistrz Leszek Michalak. 

Magdalena Pawlik

Dzien Sołtysa w gminie Żarów

Dzien Sołtysa w gminie Żarów
Dzien Sołtysa w gminie Żarów
Dzien Sołtysa w gminie Żarów
Dzien Sołtysa w gminie Żarów
Dzien Sołtysa w gminie Żarów
Dzien Sołtysa w gminie Żarów
Dzien Sołtysa w gminie Żarów
Dzien Sołtysa w gminie Żarów
Dzien Sołtysa w gminie Żarów
Dzien Sołtysa w gminie Żarów
Dzien Sołtysa w gminie Żarów
Dzien Sołtysa w gminie Żarów
Dzien Sołtysa w gminie Żarów
Dzien Sołtysa w gminie Żarów
Dzien Sołtysa w gminie Żarów
Dzien Sołtysa w gminie Żarów
Dzien Sołtysa w gminie Żarów
Dzien Sołtysa w gminie Żarów
Dzien Sołtysa w gminie Żarów
Dzien Sołtysa w gminie Żarów
Dzien Sołtysa w gminie Żarów
Dzien Sołtysa w gminie Żarów
Dzien Sołtysa w gminie Żarów
Dzien Sołtysa w gminie Żarów
Dzien Sołtysa w gminie Żarów
Dzien Sołtysa w gminie Żarów
Dzien Sołtysa w gminie Żarów
Dzien Sołtysa w gminie Żarów
Dzien Sołtysa w gminie Żarów
Dzien Sołtysa w gminie Żarów
Dzien Sołtysa w gminie Żarów
Dzien Sołtysa w gminie Żarów
Dzien Sołtysa w gminie Żarów
Dzien Sołtysa w gminie Żarów
Dzien Sołtysa w gminie Żarów
Dzien Sołtysa w gminie Żarów
Dzien Sołtysa w gminie Żarów
Dzien Sołtysa w gminie Żarów
Dzien Sołtysa w gminie Żarów
Dzien Sołtysa w gminie Żarów
Dzien Sołtysa w gminie Żarów
Dzien Sołtysa w gminie Żarów
Dzien Sołtysa w gminie Żarów
Dzien Sołtysa w gminie Żarów
Dzien Sołtysa w gminie Żarów
Dzien Sołtysa w gminie Żarów
Dzien Sołtysa w gminie Żarów
Dzien Sołtysa w gminie Żarów
Dzien Sołtysa w gminie Żarów
Dzien Sołtysa w gminie Żarów
Dzien Sołtysa w gminie Żarów
Dzien Sołtysa w gminie Żarów
Dzien Sołtysa w gminie Żarów