Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Aktualności Rozpoczynamy II etap budowy obwodnicy...

  Aktualności

27-03-2024

Rozpoczynamy II etap budowy obwodnicy Pożarzyska

Budowa obwodnicy w Pożarzysku to inwestycja długo wyczekiwana przez mieszkańców. Pierwszy etap zadania, który polegał na wykonaniu warstw konstrukcyjnych drogi został zrealizowany w ramach porozumienia zawartego pomiędzy gminą Żarów a Kopalnią Granitu w Siedlimowicach.

Droga, która powstała na tym odcinku, wpłynęła na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Mrowin, Siedlimowic, Tarnawy, Imbramowic i Pożarzyska, ponieważ wyprowadziła ruch samochodów ciężarowych jadących na bocznicę kolejową w Imbramowicach poza teren zabudowany. Inwestycja będzie kontynuowana i w drugim etapie droga wyłożona zostanie warstwą asfaltową. Rozstrzygnęliśmy już przetarg na realizację II etapu budowy obwodnicy Pożarzyska, a burmistrz Leszek Michalak i zastępca burmistrza Przemysław Sikora podpisali umowę z wykonawcą zadania. 

- Zakres inwestycji to położenie asfaltu na tej drodze. Budowa obwodnicy Pożarzyska to jedna z najważniejszych inwestycji drogowych w naszej gminie, bo jej zadaniem jest wyprowadzenie transportu kruszyw poza tereny wszystkich naszych miejscowości. Do zakończenia tej inwestycji oprócz naszej części, potrzebna jest też inwestycja zrealizowana przez powiat. Gmina Żarów zadeklarowała, że wykona tę inwestycję i pozyskała środki dotacyjne. Podobnie było z powiatem świdnickim, zorganizowaliśmy pozyskanie środków przez powiat, niestety zostało to zablokowane w samym powiecie. Prace w naszej części zakończą się w tym roku, umowa pozwoli na to, aby ten transport mógł odbywać się nową drogą – mówi burmistrz Leszek Michalak.

Teren inwestycji został już przekazany wykonwacy inwestycji, a same prace, zgodnie z zapowiedzią firmy, rozpoczną się początkiem maja. Koszt inwestycji wynosi 1.611.861,85 złotych. Na realizację tego zadania gmina Żarów pozyskała dotację w wysokości 1.399.440,00 złotych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Magdalena Pawlik na podstawie informacji z Referatu Rozwoju UM Żarów