Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Aktualności Sesja Rady Miejskiej

  Aktualności

28-03-2024

Sesja Rady Miejskiej

W czwartek, 4 kwietnia o godz. 14.00 odbędzie się sesja Rady Miejskiej. Radni obradować będą w sali narad Urzędu Miejskiego w Żarowie.

PORZĄDEK OBRAD

sesji Rady Miejskiej w Żarowie

w dniu 4 kwietnia 2024 roku, o godz. 14:00

w sali narad Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2.

I. Otwarcie LXVII sesji i stwierdzenie kworum.

II. Przedstawienie porządku obrad.

III. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2024 rok,

2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów,

3) zmieniająca Uchwałę Nr XXXV/273/2021 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie gminy Żarów, w tym w obszarze Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa w Żarowie w ramach pomocy de minimis,

4) przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym z budżetu Gminy Żarów, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania,

5) przystąpienia Gminy Żarów do partnerstwa na rzecz realizacji projektu pn. „Program Modernizacji Budynków Użyteczności Publicznej w Gminach Dobromierz i Żarów (Projekt PM BUP II)”,

6) przystąpienia Gminy Żarów do partnerstwa na rzecz realizacji Projektów pn. „Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OŹE dla gmin powiatu świdnickiego (PPEK)” – w skrócie Projekt OŹE komunalny „Programy Partnerskie Energetyki Prosumenckiej OŹE dla gmin powiatu świdnickiego (PPEP)” – w skrócie Projekt OŹE grantowy,

7) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części miasta Żarów.

IV. Przedstawienie sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Żarowie.

V. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Żarów.

VI. Sprawy różne.

VII. Przyjęcie protokołu nr LXVI/2024 z sesji Rady Miejskiej w Żarowie w dniu 7 marca 2024 r.

VIII. Zakończenie obrad LXVII sesji Rady Miejskiej w Żarowie.