Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Aktualności Przypominamy o dodatku osłonowym

  Aktualności

03-04-2024

Przypominamy o dodatku osłonowym

Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie informuje, że wnioski o dodatek osłonowy można składać do 30.04.2024r.

Dodatek osłonowy w 2024r. przysługuje na okres od 01-01-2024r. do 30-06-2024r. i jest wypłacany jednorazowo w terminie do 30 czerwca 2024r.

→ O dodatek osłonowy mogą ubiegać się osoby, których dochód za 2022r. nie przekroczył:

- w przypadku gospodarstwa domowego jednoosobowego – 2.100,00 zł

- w przypadku gospodarstwa wieloosobowego – 1.500,00 zł.

→ Wysokość dodatku osłonowego wynosi:

1) 228,80 zł – dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,

2) 343,20 zł - dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,

3) 486,20 zł - dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,

4) 657,80 zł - dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

W przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy – zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków wówczas przysługuje dodatek w wysokości:

1) 286,00 zł – dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,

2) 429,00 zł - dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,

3) 607,75 zł - dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,

4) 822,25 zł - dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Ważne:

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego można składać do 30 kwietnia 2024r. Wnioski złożone po 30 kwietnia 2024r. pozostaną bez rozpatrzenia. Informacja o przyznanym dodatku osłonowym przekazywana jest na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej. W przypadku nie wskazania adresu poczty elektronicznej informacje o przyznaniu dodatku osłonowego można odebrać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie.