Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Aktualności „Maciusie” dla osób zaangażowanych w...

  Aktualności

18-04-2024

„Maciusie” dla osób zaangażowanych w sprawy dzieci i młodzieży

Znasz osoby, które od wielu lat udzielają się społecznie i są zaangażowane w sprawy dzieci i młodzieży?

Zgłoś ich kandydaturę do odznaczenia „Maciuś", które przyzna Młodzieżowa Rada Miejska w Żarowie. Statuetka przyznawana jest osobom szczególnie zasłużonym w działaniu na rzecz dzieci oraz młodzieży na terenie gminy Żarów za działalność wieloletnią lub pojedynczy czyn. Z wnioskami o nadanie statuetki mogą wystąpić: Burmistrz Miasta Żarów, radni Rady Miejskiej Żarowa, radni Młodzieżowej Rady Miejskiej Żarowa oraz osoby indywidualne (w tym przypadku należy dostarczyć podpisy co najmniej 30 osób, które są stałymi mieszkańcami gminy Żarów). 

Wniosek o nadanie statuetki musi zawierać:

- imię i nazwisko osoby zgłaszającej kandydata z podaniem adresu do korespondencji,

- imię i nazwisko osoby zgłoszonej na kandydata,

- adres i dane kontaktowe osoby zgłoszonej na kandydata,

- szczegółowy opis zasług i osiągnięć kandydata,

- podpis osoby zgłaszającej

Osoby zgłaszające kandydata do wręczenia statuetki są zobowiązane do wcześniejszego poinformowania kandydata, który musi wyrazić pisemną zgodę na kandydowanie.

Wnioski o nadanie odznaczenia dostępne są na stronie internetowej www.um.zarow.pl (poniżej) oraz w Biurze Obsługi Klienta UM Żarów. Wypełnione wnioski można składać do 30 kwietnia 2024r. w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2. Statuetki Młodzieżowa Rada Miejska wręczy podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej w dniu 24 maja 2024r., otwierającej tegoroczne Dni Żarowa. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są na Facebooku Młodzieżowa Rada Miejska w Żarowie. 

Magdalena Pawlik na podstawie informacji od Młodzieżowej Rady Miejskiej

Ikona doc wniosek odznaczenie Maciuś.doc, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [ 16,00 kB ]