Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Aktualności Konkurs ofert na realizację zadań w...

  Aktualności

15-05-2024

Konkurs ofert na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Burmistrz Miasta Żarów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, pod nazwą:

1. „Obóz profilaktyczno – sportowy – profilaktyka uzależnień przeciwko alkoholizmowi”. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).

2. „Obóz profilaktyczno – edukacyjny – profilaktyka uzależnień przeciwko alkoholizmowi”. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).

Kompletne oferty - osobne dla każdego zadania - należy składać w zaklejonych kopertach w terminie do dnia 6 czerwca 2024 roku do godz. 15:30 z adnotacją ”KONKURS – nazwa zadania publicznego” w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2. O zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu oferty. Nie będą przyjmowane oferty przesłane drogą elektroniczną.

Szczególowe informacje dostępne są w Zarządzeniu Nr 89/2024 Burmistrza Miasta Żarów z dnia 15 maja 2024r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Ikona pdf Zarządzenie Burmistrza Miasta Żarów.pdf, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [ 458,37 kB ]