Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Aktualności Opieka w przedszkolu i w oddziałach...

  Aktualności

11-06-2024

Opieka w przedszkolu i w oddziałach przedszkolnych w wakacje

Zachęcamy do zapoznania się z terminami przerw wakacyjnych w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych na terenie gminy Żarów.

Dyżur wakacyjny organizowany jest dla dzieci uczęszczających w roku szkolnym 2023/2024 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez gminę Żarów. Organizacja zajęć i opieki przedszkolnej w okresie wakacyjnym 2024r. odbywać się będzie w czterech placówkach oświatowych. Dziecko należy wcześniej zgłosić do danej placówki, wypełniając jednocześnie wniosek, minimum 2 dni przed rozpoczęciem danego tygodnia zajęć w konkretnej placówce. 

 Dyżury wakacyjne 2024

TERMIN PLACÓWKA GODZINY
  24.06. - 28.06.2024 SP Żarów 8 - 13
01.07. - 05.07.2024 SP Żarów 8 - 13
 08.07. - 12.07.2024 SP Żarów 8 - 13
15.07. - 19.07.2024 SP Żarów 8 - 13
22.07. - 26.07.2024 SP Imbramowice 8 - 13
29.07. - 02.08.2024 SP Imbramowice 8 - 13
05.08. - 09.08.2024 SP Mrowiny 8 - 13
12.08. - 16.08.2024 SP Mrowiny 8 – 13
19.08. - 23.08.2024 SP Żarów 8 – 13 
26.08. - 30.08.2024 SP Żarów 8 – 13 
05.08-30.08.2024   Bajkowe Przedszkole w Żarowie 8.00 – 13.00 (bezpłatnie), po godz. 13.00. rodzic ponosi opłatę 

 

Jednocześnie informujemy, że placówka odpowiada za dziecko od momentu powierzenia go pod opiekę pracownikowi przedszkola/szkoły. Do odbierania dziecka z przedszkola/szkoły uprawnieni są rodzice/prawni opiekunowie oraz osoby upoważnione pisemnie przez rodziców/prawnych opiekunów na druku upoważnienia. Szkoły, w ramach opieki nie zapewniają wyżywienia. Wnioski można pobrać ze strony internetowej szkół: SP Żarów (74 85 80 482, https://spzarow.edupage.org/ ), SP Imbramowice (74 85 07 314, https://spimbramowice.pl/ ), SP Mrowiny (74 85 70 505, https://spmrowiny.edupage.org/contact/ ), Bajkowe Przedszkole w Żarowie (74 85 80 826, https://www.przedszkole-zarow.pl/ ). 

Informacja: Magdalena Pawlik na podstawie informacji ze szkół