Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Aktualności Program "Korpus Wsparcia Seniorów" na...

  Aktualności

19-06-2024

Program "Korpus Wsparcia Seniorów" na 2024 rok

Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie informuje, że w związku z ogłoszonym przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej naborem wniosków w ramach Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 Moduł II, który finansowany jest ze środków dotacji celowej budżetu państwa, Gmina Żarów w ramach Modułu II otrzymała dofinansowanie na realizację Programu w wys. 31 511 zł.

Gmina Żarów realizuje Program „Korpus Wsparcia Seniorów” (Moduł II) od 2023 roku, którego głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania dla osób starszych na terenie gminy przez zwiększanie dostępu do tzw. „opieki na odległość”. 

Dzięki pozyskanym środkom kolejni mieszkańcy Gminy Żarów będą objęci wsparciem w postaci tzw. „opieki na odległość”. 

Adresatami programu są seniorzy w wieku 60 lat i więcej, mający problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia. 

W ramach Programu seniorzy mają zapewniony dostęp do zaawansowanych technologicznie "opasek bezpieczeństwa", które oferują szereg funkcji. Do tych funkcji należą: przycisk bezpieczeństwa "SOS", lokalizator GPS, detektor upadku oraz funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe, takie jak puls czy saturacja. 

Opaska jest połączona z usługą operatora pomocy. W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia, naciśnięcie guzika alarmowego połączy użytkownika z centralą, która jest stale gotowa do interwencji. Po odebraniu zgłoszenia, dyspozytor (ratownik medyczny, opiekun medyczny, pielęgniarka) podejmie decyzję o sposobie udzielenia pomocy. 

Udział w Programie jest bezpłatny. 

Foto: Pixabay

Informacja: Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie