Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Aktualności Obwieszczenia i zarządzenia Burmistrza Ogłoszenie informacji o wysokości...

  Obwieszczenia i zarządzenia Burmistrza

Kolaż ze zdjęć dziedzin sportowych
03-01-2020

Ogłoszenie informacji o wysokości zaplanowanych środków finansowych na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu, w poszczególnych dyscyplinach sportowych w 2020 roku na terenie Gminy Żarów

Burmistrz Miasta Żarów ogłasza informację o wysokości zaplanowanych środków finansowych na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu, w poszczególnych dyscyplinach sportowych w 2020 roku na terenie Gminy Żarów wraz z informacją o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej.

Burmistrz Miasta Żarów ogłasza z dniem 3 stycznia 2020 roku informację o wysokości zaplanowanych środków finansowych na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu, w poszczególnych dyscyplinach sportowych w 2020 roku na terenie Gminy Żarów wraz z informacją o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej.

L.p. Nazwa zadania publicznego: Kwota dotacji
1. Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu – piłka nożna w gminie Żarów, ze szczególnym uwzględnieniem miasta Żarów, dotyczy dzieci, młodzieży i dorosłych. 128.000 zł
2. Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu – piłka nożna w środowisku wiejskim gminy Żarów w Kalnie. 14.000 zł
3. Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu – piłka nożna w środowisku wiejskim gminy Żarów w Mrowinach. 14.500 zł
4. Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu – piłka nożna w środowisku wiejskim gminy Żarów w Łażanach. 14.000 zł
5. Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu – piłka nożna w środowisku wiejskim gminy Żarów w Wierzbnej. 14.000 zł
6. Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu – piłka siatkowa. 18.000 zł
7. Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu – szachy. 17.000 zł
8. Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu – współzawodnictwo szkolne w różnych dyscyplinach i konkurencjach sportowych. 13.500 zł
9. Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu – modelarstwo. 5.000 zł
10. Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu – szkolenia i udział w zawodach sportowych dzieci i młodzieży z gminy Żarów w zakresie piłki nożnej. 2.000 zł

I. Warunki i tryb przyznania dotacji określone są w Uchwale Nr XXIX/217/2012 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Żarów.

II. Nabór wniosków dotyczy realizacji zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu w 2020 roku. Celem zadania jest wparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych z dziedziny rozwoju sportu na terenie Gminy Żarów.

III. Termin i warunki składania wniosków:

  • 1. Kompletne wnioski należy składać w terminie do dnia 17 stycznia 2020 roku, do godz.15:30 w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2.
  • 2. Nie będą przyjmowane wnioski przesłane drogą elektroniczną.
  • 3. Do wniosku należy dołączyć aktualny statut lub inny dokument organizacyjny oraz dokument rejestracyjny podmiotu, z którego wynikają jego zadania, pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu klubu sportowego.
  • 4. W przypadku braków formalnych wniosku, Burmistrz Miasta Żarów wzywa podmiot do uzupełnienia braków we wskazanym terminie. Wniosek, którego wad nie usunięto lub który nie został uzupełniony we wskazanym terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.
  • 5. Złożenie wniosku o udzielenie dotacji nie jest równoznaczne z jej przyznaniem.
  • 6. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz Miasta Żarów. Decyzja Burmistrza Miasta Żarów jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
  • 7. W przypadku, kiedy rozgrywki piłkarskie (mecz) nie odbędą się z przyczyn klubu sportowego, który otrzyma dotację, tzw. walkower, przyznana kwota dotacji zostanie pomniejszona o 5%.

Wniosek o udzielenie dotacji celowej z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Żarów stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Dodatkowych informacji udziela Agnieszka Szykowna, tel.74 85 80 591 wew. 363.

Wniosek o dotacje sportową, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [70.79 KB]