Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Aktualności Obwieszczenia i zarządzenia Burmistrza Obwieszczenie Burmistrza Miasta Żarów

  Obwieszczenia i zarządzenia Burmistrza

Budynek Urzędu Miejskiego w Żarowie.
05-03-2020

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Żarów

Na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko informuję, że 4 marca br. wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa Zakładu Electrolux Poland Sp. z o. o. w Żarowie wraz z infrastrukturą techniczną.
Pełna treść obwieszczenia znajduje się: http://bip.um.zarow.pl/index.php?id=4&zoom=535