Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Aktualności Obwieszczenia i zarządzenia Burmistrza Obwieszczenie Burmistrza Miasta Żarów

  Obwieszczenia i zarządzenia Burmistrza

Budynek Urzędu Miejskiego w Żarowie.
13-08-2020

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Żarów

Obwieszczenie/Ogłoszenie Burmistrza Miasta Żarów o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie miasta Żarów

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2020.295), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Żarowie Uchwały Nr XXII/161/2020 z dnia 25 czerwca 2020r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie miasta Żarów. Uchwała obejmuje działki o nr 378/69, 378/66, 378/67, 378/86, 378/87, 378/88, 378/49, 378/64, 1102/1, 378/14, 378/89 obręb Żarów.

Pełna treść obwieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.um.zarow.pl/pliki/s230s1597311364.pdf