Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Aktualności Obwieszczenia i zarządzenia Burmistrza Ogłoszenie Burmistrza Miasta Żarów

  Obwieszczenia i zarządzenia Burmistrza

Budynek Urzędu Miejskiego w Żarowie
15-04-2021

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Żarów

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U.2020.293 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu uchwały Nr XXVII/203/2021 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 123 i nr 18, obręb Żarów.

Tereny objęte planem zlokalizowane są bezpośrednio przy linii kolejowej relacji Wrocław-Jaworzyna Śląska (nr 274) oraz przy granicy z gminą Jaworzyna Śląska.

Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. opracowania. Wnioski na piśmie należy składać w Urzędzie Miejskim w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów, w nieprzekraczalnym terminie do 10 maja 2021 r.

Pełna treść obwieszczenia: https://bip.um.zarow.pl/obwieszczenie-burmistrza-miasta/vjdmhn/vjvj