Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Aktualności Praca w Żarowie Praca w KCP Sp. z o.o. w Żarowie

  Praca w Żarowie

KCP Sp. z o.o. w Żarowie
30-03-2021

Praca w KCP Sp. z o.o. w Żarowie

Firma KCP Sp. z o.o. jest częścią koreańskiego koncernu KAC CO., LTD, specjalizującego się w odlewnictwie aluminium w Korei. Jest to pierwsza inwestycja tego typu poza Azją. Jesteśmy firmą w branży automotive, w zakładzie zlokalizowanym w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Żarowie prowadzimy produkcję elementów do układu zawieszenia i układu kierowniczego.

STANOWISKO: Specjalista ds. Planowania Produkcji i Logistyki

Twój zakres obowiązków:

· Planowanie produkcji z uwzględnieniem wymogów zakładu, kontrola możliwości produkcyjnych linii

· Kontakt z klientami w sprawie dostaw i ustalanie harmonogramu dostaw do klienta

· Kontrola zapasów

· Wyliczanie zapotrzebowania materiałowego

· Współpraca z innymi działami firmy

· Monitorowanie potencjalnych odchyleń realizacji planu produkcyjnego

· Udział w projektach obejmujących wprowadzanie nowych produktów do masowej produkcji oraz usprawnienia procesów logistycznych

· Pilnowanie terminów realizacji zamówień i kontrola terminowości dostaw

· Tworzenie bazy dostawców oraz zarządzanie danymi związanymi z warunkami współpracy z dostawcami

· Zabezpieczenie logistyczne, w tym: koordynacja transportów do klientów, transportów materiałów, negocjacji z firmami transportowymi, minimalizacja kosztów

· Tworzenie i uzupełnianie zestawień (MS Excel)

· Przygotowywanie dokumentacji, analiz i raportów

Nasze wymagania:

· Wykształcenie wyższe

· Dobra znajomość języka angielskiego (min: B1)

· Mile widziane doświadczenie w planowaniu produkcji i obsłudze klienta w branży automotive

· Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office

· Umiejętność pracy pod presją czasu oraz osiągnięcia wyniku

· Umiejętność analitycznego myślenia i planowania

· Umiejętność nawiązywania kontaktów i skuteczna komunikacja

· Wytrwałość i determinacja w działaniu

· Umiejętność działania pod presją czasu

To oferujemy:

· Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin

· Dodatek za dojazdy do pracy

· Premie frekwencyjną

· Perspektywy rozwoju i realizacji ambicji zawodowych

· Praca w międzynarodowym środowisku pracy

Bardzo prosimy o przesyłanie CV w języku angielskim.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KCP Sp. z o.o., ul Tarnawska 3, 58-130 Żarów.

Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w art. 221 § 1 Kodeksu Pracy, tj. imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez Panią/Pana, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (RODO art. 6 1 lit. c), natomiast inne dane, na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (RODO art. 6 lit. a), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Jeśli w dokumentach rekrutacyjnych zostały zawarte dane wrażliwe, np. dane dotyczące zdrowia, będą one przetwarzane również na postawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (RODO art. 9 ust 2 lit. a).

Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe także w kolejnych procesach rekrutacyjnych, jeśli wyrazi Pani/Pan na to zgodę (RODO art. 6 ust. 1 lit. a), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. W takim przypadku Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania tej zgody, lecz nie dłużej niż rok.

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać powierzone dostawcom systemów i usług IT, firmom konsultingowym i doradczym, firmą zajmującym się niszczeniem dokumentacji oraz firmom wspierającym proces rekrutacji, z którymi współpracuje Administrator i mogą zostać udostępnione upoważnionym podmiotom na udokumentowany wniosek. Posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.;

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do uczestnictwa w procesie rekrutacji, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości uczestnictwa w procesie rekrutacji.