Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Rada Miejska III Sesja ósmej kadencji Rady...

  Rada Miejska

Na zdjęciu uczestnicy Sesji
20-12-2018

III Sesja ósmej kadencji Rady Miejskiej w Żarowie

19 grudnia odbyła się sesja Rady Miejskiej w Żarowie.

III sesja Rady Miejskiej w Żarowie w dniu 19 grudnia 2018 roku

 • Protokół z Sesji
 • Protokoły z głosowań (archiwum ZIP, pliki PDF)
 • Interpelacje radnych (plik PDF)
 • Uchwała nr III/9/2018
  w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2018 rok
 • Uchwała nr III/10/2018
  w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów
 • Uchwała nr III/11/2018
  w sprawie: uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Żarów
 • Uchwała nr III/12/2018
  w sprawie: uchwalenia wieloletniego programu osłonowego w Gminie Żarów w zakresie dożywiania uczniów, dzieci, osób starszych i niepełnosprawnych w ramach wieloletniego programu rządowego "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r., poz. 1007)
 • Uchwała nr III/13/2018
  w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej dla osób objętych wieloletnim programem rządowym "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019- 2023 na terenie Gminy Żarów
 • Uchwała nr III/14/2018
  w sprawie: podwyższenia wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w ramach ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
 • Uchwała nr III/15/2018
  w sprawie: przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Wierzbna, gmina Żarów.