Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Rada Miejska Plan pracy w 2021 roku

Plan pracy stałych komisji Rady Miejskiej w roku 2021

Plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Żarowie na 2021 rok.

  1. Analiza sprawozdania Burmistrza Miasta z realizacji budżetu za 2020 rok
  2. Opracowanie opinii w sprawie wykonania budżetu gminy za 2020 rok.
  3. Opracowanie wniosku do Rady Miejskiej i Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Żarów.
  4. Kontrola finansowa wybranych jednostek:
    1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie. Czas trwania kontroli: maj 2021 roku. Zakres kontroli: gospodarka finansowa kontrolowanego podmiotu za rok 2019 i 2020. 
    2. OSP Buków, OSP Pożarzysko i OSP Mrowiny. Czas trwania kontroli: wrzesień, październik 2021 roku. Zakres kontroli: bieżące wydatki za 2020 rok.
  5. Ocena sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku.
  6. Zaopiniowanie projektu budżetu na 2022 rok. Częstotliwość odbywania posiedzeń komisji, nie rzadziej niż raz na kwartał.

Ikona pdfPlan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Żarowie,
plik: pdf, Rozmiar: [70.97 KB]