Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Rada Miejska IV Sesja ósmej kadencji Rady...

  Rada Miejska

Na zdjęciu uczestnicy Sesji
28-12-2018

IV Sesja ósmej kadencji Rady Miejskiej w Żarowie

27 grudnia odbyła się sesja Rady Miejskiej w Żarowie.

IV sesja Rady Miejskiej w Żarowie w dniu 19 grudnia 2018 roku

  • Protokół z Sesji
  • Protokoły z głosowań (archiwum ZIP, pliki PDF)
  • Interpelacje radnych (plik PDF)
    • Odpowiedzi na interpelacje (plik PDF)
    • Uchwała nr IV/16/2018
      w sprawie:
      wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2018 rok.
    • Uchwała nr IV/17/2018
      w sprawie
      : zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów.
    • Uchwała nr IV/18/2018
      w sprawie: przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów.
    • Uchwała nr IV/19/2018
      w sprawie:
      uchwalenia budżetu gminy Żarów na rok 2019.
    • Uchwała nr IV/20/2018
      w sprawie:
      przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Żarów na 2019 rok.
    • Uchwała nr IV/21/2018
      w sprawie:
      przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Żarów na 2019 rok.
    • Uchwała nr IV/22/2018
      w sprawie:
      zmiany Uchwały nr II/5/2018 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 5 grudnia 2018r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Żarowie i ustalenia ich składów osobowych.
    • Uchwała nr IV/23/2018
      w sprawie:
      zmiany Uchwały nr III/12/2018 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu osłonowego w Gminie Żarów w zakresie dożywiania uczniów, dzieci, osób starszych i niepełnosprawnych w ramach wieloletniego programu rządowego "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M.P. z 2018r., poz. 1007).